KNR-imi innuttaasunik paasissutissiinermut najoqqutaassat

– innuttaasumut aamma inuiaqatigiinnut paasissutissat (OBS)

 

OBS-imi aallakaatitaq qaammarsaataasunik arlalinnik ilanngussiviuvoq, ataatsimoortillugit aallakaatitat OBS-imik taallugit. (Innuttaasusunut Inuiaqatigiinnullu paasisitsiissutit)

OBS-inik aallakaatitassiornermi siunertaavoq KNR-ip aallakatitsiviiniit isiginnaartartunut nalinginnaasumik inuiaqatigiinnut soqutiginarsinnaasunik aallakaatitassiorneq.

OBS-imik aallakaatitassiaq KNR-imit katiterneqassaaq aallakaatitassatullu ilanngunneqarluni.

OBS-imi aallakaatitassiassat tulliuttuni malittarisassat atugassarititaasullu suliarineqassapput:

 

 

1. Sunik OBS-imi paasissutissiisoqarsinnaava?

1.1 Inuiaqatigiinnik paasissutissiineq pineqartumut tunngatillugu nassuiarneqarsinnaavoq soorlu nalinnginnaasumik inuunermut tunngasunik kiisalu inuiaqatigiit akornanni innuttaasunut pisinnaatitaaffinnik pisussaaffinnillu paasissutissiineq.
1.2 Paasissutissat assersuutigalugu ikiuiniarnernut aamma nappaatinut tunngasuusinnaapput, angalannernut, avatangiisinut ilinniartitaanermullu il.il. 
1.3 Inatsisinut paasissutissat, peqqussutit, nalunaarutit aamma assingusut malittarissasatut pingaarnertut aatsaat akuersissutigineqareerpata saqqummiunneqarsinnaapput. Pingaaruteqarpoq, paasissutissaq taamaattoq erseqqissuussasoq aamma paatsuugassaangitsuussasoq assersuutigalugu siornatigut malittarisassanut atuuttunut naleqqiullugu.
1.4 OBS-imi ilanngutaq innersuussummik imaqarsinnaavoq, tassani innuttaasut annertunerusumik attuumassutilimmik paasissutissanik soorlu oqarasuaatip normuanik imaluunniit quppersakka adressianik. Ilanngullugu imm. 4.4 takuujuk.

 

2. Kina OBS-imut ilanngussisinnaava?

2.1 KNR aaqqissuussinermut nalinginnaasut tunngavigalugit naliliissaaq, ilanngutassiap qanoq ittuunera tunngavigalugu, OBS-imut ilanngunneqarsinnaanersoq, taassuma ataani nalilerneqarsinnaanersoq inuiaqatigiinnut immikkoortunut pingaaruteqarnersoq.
2.2 Suliffeqarfiit/kattuffiit il.il. tulliuttuni OBS-imut aallakaatitassiat tamakkerlugit imaluunniit ilaannakortumik aningaasaliiffigisinnaanngilaat:

  • Aktieselskab-it ilivitsumik imaluunniit ilaannakortumik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut, kiisalu Namminersorlutik Oqartussat namminersortillugit suliffeqarfiutaat aamma assingusut suliffeqarfittut niuernerpalaartumik ingerlasut Innuttaasunut paassissusiinernut ilaanngillat.
  • Suliffeqarfiit il.il. annertunerusumik tupanik nioqqutissiortut imaluunniit tupanik tuniniaasut imaluunniit nioqqutissanik allanik, annertunerusumik pujortarnermi  allatulluunniit atuinermi atorneqartartut.
  • Sulisitsisut kattuffii, sulisartut peqatigiiffii, partiit politikkikkut suliaqartut aamma upperisaq tunngavigalugu ingerlataqartut.
  • Suliffeqarfiit, annermik nioqqutissiornermik suliaqartut imaluunnit imigassartalinnik 2,8 procentimik sakkortussuseqartunik imaluunniit taanna qaangerlugu tuniniaasartut.
  • Suliffeqarfiit, nakorsaasiornernik suliaqartut imaluunniit nakorsaatinik tuniniagaqartut, nakorsaatinut inatsit tunngavigalugu aatsaat nakorsaat allagartalerlugu pineqarsinnaasunik.

 

3. OBS-inut ilanngussanut piumasaqaatit

3.1. Paasissutissat piviorsorsiortuussapput illuinnaasiortuunatillu.
3.2. Isummamut aaliangersimasumut, paasissutissiissummut tunngatillugu peqataatitsiniartutut nipeqassanngilaq.
3.3. OBS-imut tunngatillugu imaluunnit ilanngutaassiamut sumilluunniit piseqqusaarinermut tunngasunik atuisoqassanngilaq imaluunniit illuinnaasiortumik piseqqusaarutitut nipeqartunik taakkartuisoqassanngilaq soqutigisalimmut nalunaarniarluni- aamma tunniussinissamut piffissaliinernut. Uani pineqarput inuit ataasiakkaat, suliffeqarfiit, peqatigiiffiit, suliniaqatigiiffiit, nioqqutissiat, soqutigisat aallallu. 
3.4. OBS-imi katersuiniarnerit pillugit aallakaatitassanik tunniussisoqarsinnaanngilaq. KNR-ip nuna tamakkerlugu katersuiniarnernut tapersersuineranut taava KNR-ip sulisaasianut TV-iimi  allagartaliisarneranut aamma radio-mi eqqartuissarneranut innersuussutigineqassaapput.
3.5. Nassiussisoq ilanngutassamut peersinermut atermik imaluunniit ilisarnaat ilanngullugu nassiussivigineqassaaq.
3.6. Aallakaatitassiorneq aningaasatigut tapiiffigineqarsimappat nassiussisumiinnaanngitsoq, taava tapiisoq akiliisussanut imaluunniit naggataanut ilanngunneqassaaq – malittarisatut pingaarnertut tapiisup suliffiutaata aqqa allanneqassaaq – tapiisup ilisarnaataa pinnagu. Tunisassiortup ilisarnaataa OBS-imut ilanngussinermi ilaatinneqassanngilaq.
3.7. OBS-imut ilanngutassiaq suliaritinnagu manuskriptertalik (manus) taava aallakaatitassiap missiliorlugu sivisussusissaa KNR-imut nassiunneqassaaq. Manus KNR-imit akuerineqassaaq, aallakaatitassiaq suliarilersinnagu. KNR aallakaatitassiamik suliarinninnermik isumasioqatigineqarsinnaavoq.
Ilanngutassiaq naammassillugu suliarineqareersimappat, taava KNR-ip misississugassanngorlu tigussavaa aamma akuerissavaa. Imaassinnaavoq aallakaatilersinnagu piumasaqaateqartoq allanngortinnissaanik.
3.8 OBS-imut ilanngutassiap takutittaqattaarnissaa KNR-imit nalilerneqarpoq annerpaamik ullut 35-iussasut. Ullut 35-it qaangissappagit nutaamik isumaqatigiissusersiortoqassaaq. 
3.9. Ilanngutassiaq naammassineqarsimasoq KNR-imit akuerineqassaaq. Akuersereernerup kingorna taava ilanngutassiaq aallaakatitassanut ilanngunneqassaaq.

 

4. Akisussaaneq

4.1. KNR-ip nalilissavai, OBS-imut ilanngunniakkatut nassiussat, siunnersuutigineqarsimasut. Taassuma ataani:
             Nassiussisup suliarisimasaa KNR-ip najoqqutassaliai malissimanerai qulakkeerniarlugit, pitsaassusia, tamatigoortuunera, assigiinngisitaartuunera, piviusorsiortuunera aammalu illuinnaasiortuunnginnera, KNR-ip innuttaasunut sullissisuunera pillugu, pisussaaffeqarpoq, takuuk Inatsisartut inatsissaat radio- aamma tv-imik suliaqarneq pillugu.
    KNR-imut attaveqarneq isumagissallugu allaffissorneq pillugu, tunniussineq, digital-ikkut nassiussineq, suliareqqiineq/nuussineq kiisalu aallakaatitassanut ilanngunneqarnissaat pillugit.
4.2. KNR-ip OBS-imut ilanngutassiat aallakaatinnissaat akisussaaffigai. Taamaasilluni KNR-ip aaqqissuisinnaanermik piginnaatinneqarpoq aamma aallakaatitassatut ilanngussisisinnaanermut. Pisinnaappat, taamaattoq nassiussisoq attavigineqassaaq, KNR-i aallakaatitassiamik aaqqisuussinnginnermini.
4.3. Ilanngutassiat tamarmik nassiussisoqassapput, imaappoq ateqartinneqassaaq, pisortaqarfik, kattuffik imaluunni peqatigiiffik paasissutissamik pigisaqartoq aamma taassuma imarisaanik akisussaasoq. 
4.4. Innersuussutit. Ilanngutassiaq quppersakkamut innersuutigineqarpa, taava quppersakkap siullertut siunnertarissavaa paasissutissiineq. Niuernermik suliaqarnermik nittarsaassinerussanngilaq. Ilaasortaanissamik erseqqissaasuussanngilaq aamma aningaasanik tapiinissamut. 

Aallakaatitassiamik Facebook-imut innersuussineq imaluunniit allanut inooqatigiinermut sulianut aaqqissuussinermik tunngaveqassapput aamma ilisarnaammik takutitsinertaqassanngillat.

 

5. Pisinnaatitaaffiit

5.1. KNR-ip kisimiinnani ilanngutassiaq atussallugu pisussaaffik pissavaa KNR-ip aallakaatitsisarnermini. KNR-ip aallakaatitsisarneranut ilaapput aqquteqanngitsut (terrestrisk imaaluunniit satellit atorlugu), kabelit atorlugit siammarterineq aamma aallakaatitsinermi atugaasartut allat assingusut teknikki atorneqartoq suugaluarpalluuniit, taassuma ataani assersuutigalugu web atorlugu aallakaatitsineq kiisalu piumasarineqartoq malillugu atuineq aallakaatitsinernik format-i suugaluarpalluunniit (streaming imaluunniit download), tassa imaappoq aallakaatitassiamik atuinissamik akuersineq, taamaasilluni kinaluunniit nammineerluni sumiiffimmi qinikkaminik piffissamillu qinikkaminik isiginnaarsinnaanngorlugu.
5.2. Nassiussisup sulianut tamanut piginnittuunerminik pisinnaatitaaffiit akisussaaffigissavai, saqqummiunneqarneri, nipinik immiussinerit il.il., ilanngutassiamut ilaatinneqartut. Piumasaqaatit, pingajuussup KNR-ip ilanngutassiamik atuineranut saqqumiussaqartoq, KNR-ip imm. 5.1 toqqammavigalugu susassarinngilaa. 
5.3. Nassiussisup NCB-mut akuersissummik pisarialimmik peqarnissani akisussaaffigaa.
5.4. Qanorluunniit 5.2-imi ikkaluarpat, taava KNR-i KODA-imut akiliissaaq (taalliortunut aamma erinniortunut) aamma immaqa Gramex-imut (nuuteeraliortunut aamma eqqumiitsuliortunut) ilanngutassiamik tamanut ammasumik saqqummiusaqarnerminut.
Taamaattumik ilanngutassiamik suliarinnittoq nipilersuummik atugaqarsimasinnaanerminik nalunaaruteqassaaq (nuuteeqqap meqqia aamma normua, sivisussusia, taaguutaa, erinniortoq, eqqumiitsuliortoq. 

 

6. Paasissutissat naleqquttut

6.1. Ilanngutassiorneq imaassaaq, KNR-imut aningaasartuutaassanngilaq aamma pingajuusumiit piumasaaqaatinik ilaqartinneqassanngilaq, aallakaateriaannanngorlugu tunniunneqassaaq. KNR-ip qaqugukkut aallakaatinneqarnissaa aalajangersassavaa.
6.2. OBS-imut ilanngutassiaq nassiussisumit allagartalersorneqassaaq aamma KNR-imut aningaasartuutaassanngilaq.
6.3. KNR-ip OBS-imut ilanngutassiamik allaffissornermik suliaqarnerminut akiliutissaq nalilissaavaa. Akia sekund-it 0-imiit 60-imut 2.500 kr.-iuvoq. Ilanngutassiaq 60 sekund-inik sivisuneruppat taava akia immikkut minutsit aallartinneri tamaasa 950 kr.-inik akeqassaaq.
6.4. Ilanngutassiaq KNR-ip format-iatut atuuttoq malillugu tunniunneqassaaq. Paasissutissat annertunerusut avataaniit ilanngutassiortunut KNR-ip format-ianut piumasaqaatit pillugit knr.gl/kl/knr-pillugu/aallakaatitassiortut-avataaneersut-ip ataani nassaarineqarsinnaapput.
6.5. OBS-imut ilanngutassiaq naammasseriigaq akuerisaasorlu kingusinnerpaamik KNR-imeeriissaaq sap. ak.-era aallakaateqaarfissaatut pilersaarutigineqartoq ullunik 14-ininik sioqqullugu. 

Allaffigitigut

KNR attaviginiarlugu ataani immersuivik atorlugu, emailikkulluunnit info@knr.gl allaffigisinnaavatsigut.

Nutaarsiassat, tusagassiorfinnut nalunaartutit assigisaallu uunga: news@knr.gl

KNR | Box 1007 | Issortarfimmut 1A | 3900 Nuuk | (+299) 3615 00

Immikkoortortaqarfik
CAPTCHA
Naqinnerit assimiittut allakkit.