Katersuiniarnerit - Landsindsamlinger

KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffik Landsindsamling (1:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 54:23
Neriuffik Landsindsamling (2:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 29. sep 2023 54:23
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 29.09.2023
KNR 29. okt 2022 2:0:0
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 28.10.2022
KNR 28. okt 2022 59:6
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 28.10.2022

Aallakaatitat allat takukkit

KNR 13. jul 2024 1:59:56
Qaannat unammersuarnerat QU 2024 (4:5) KNR 13.07.2024
KNR 13. jul 2024 1:6:34
Qaannat unammersuarnerat QU 2024 - Saaqqusersorneq (3:5) KNR 13.07.2024
KNR 13. jul 2024 2:0:1
Qaannat unammersuarnerat QU 2024 - Saaqqusersorneq (2:5) KNR 13.07.2024
KNR 13. jul 2024 47:59
Qaannat unammersuarnerat QU 2024 - Saaqqusersorneq (1:5) KNR 13.07.2024