Katersuiniarnerit - Landsindsamlinger

KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffik Landsindsamling (1:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 1:59:59
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 29.09.2023
KNR 30. sep 2023 54:23
Neriuffik Landsindsamling (2:2) (tolket) KNR 29.09.2023
KNR 29. sep 2023 54:23
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 29.09.2023
KNR 29. okt 2022 2:0:0
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (1:2) KNR 28.10.2022
KNR 28. okt 2022 59:6
Neriuffiup nuna tamakkerlugu katersuiniarnera (2:2) KNR 28.10.2022

Aallakaatitat allat takukkit

KNR 3. dec 2023 1:41:20
Kinamita, KNR 01.12.2023
KNR 1. dec 2023 24:24
Piorsarsimassuseq - Utoqqaat illuanni juulleriartornera, KNR 03.12.2023
KNR 1. dec 2023 1:41:20
Kinamita? KNR 01.12.2023
KNR 1. dec 2023 0:54
Trailer JUULLERIARTUAAQ (1:3) pingasunngorneq decembarip 6-at 19:30