Foto: NIRAS Greenland A/S

Nuuk: Udvidelse af lufthavn giver generende byggestøj

Støj fra forlængelsen af lufthavnen i Nuuk vil overstige gældende støjgrænser om natten. Og det er ikke muligt at imødegå problemet, vurderes det i VVM-redegørelsen om projektet.

Torsdag blev lufthavnspakken vedtaget i Inatsisartut, og fredag kom nyheden om, at VVM-redegørelsen for udvidelsen i Nuuk blev sendt i en ny offentlig høring.

Ifølge miljødepartementet laves der en ny høring blandt andet på grund af ændringer i beregningerne af støjen i forbindelse med anlægsarbejdet.

VVM-redegørelsen handler om projektets miljømæssige konsekvenser under opførelse og ibrugtagning af lufthavnen.

Og ifølge redegørelsen vil borgerne i Nuuk især blive påvirket af støj under opførelsen af lufthavnen:

- Der vil i hele anlægsperioden kunne optræde støj, der ligger over gældende støjgrænser for anlægsarbejder i natperioden, for de boligområder der ligger nærmest lufthavnen i området ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput, står der i redegørelsen.

Støjgener kan ikke modvirkes

Ifølge rapporten vil der i hele anlægsfasen på ca. 3 ½ år kunne forekomme støj fra anlægsaktiviteter i døgnets 24 timer og på alle ugens 7 dage.

Og der er ikke umiddelbart noget at gøre for at modvirke støjgenerne:

- Støj fra anlægsarbejderne er ikke mulige at afværge. Der kan ikke sættes tilstrækkeligt høje og brede støjskærme op, der vil have en effekt, er vurderingen i rapporten.

LÆS OGSÅ Miljørapport om lufthavn i ny høring

Når lufthavnen er bygget og kommet i drift er vurderingen i redegørelsen, at der samlet set vil ske en mindre forøgelse af støjen fra lufthavnen.

- Men de vejledende grænseværdier vil kunne overholdes ved boliger, og der vurderes samlet set at være tale om en mindre påvirkning, konkluderer rapporten.

I forbindelse med den nye høring skal Kalaallit Airports A/S afholde et borgermøde i Nuuk 11. december.

VVM-redegørelsen for lufthavnsprojektet i Ilulissat har været i offentlig høring og er endeligt godkendt af Naalakkersuisut.

Grafikken viser støjudbredelsen ved anlægsarbejder i den sydlige del af området,
som er den situation, der potentielt vil kunne påvirke flest mennesker med støj.
Som det fremgår så vil støjbidraget være højere end 40 dB(A) i store dele af Nuuk
og specielt i området ved Nuussuaq og delvist i Qinngorput. Der gælder en støjgrænse
ved boliger på 40 dB(A) om natten for anlægsarbejder, men der er ingen
boliger, der udsættes for et støjbidrag på over 50 dB(A). I dag- og aftenperioden
er støjgrænsen 70 dB(A).

Kilde: Nuuk Lufthavn - Ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse, KALAALLIT AIRPORTS A/S.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt