Svar på kritik af vælgermøde i Ilulissat

Pressemeddelelse: Pele Broberg langer hårdt ud efter KNRs vælgermøder. Han mener, at partierne får for lidt ”fri” taletid på vælgermøderne på kysten, og at de spørgsmål, som vælgerne stiller, ikke er gode nok.

I KNR føler vi at kritikken bunder i en misforståelse af konceptet vælgermøder.

KNRs vælgermøder er netop vælgernes møde. Hele konceptet er bygget op om, at vi inviterer vælgerne til møde, hvor de kan få svar på lige præcist de spørgsmål, som de mener, er vigtige at få svar på.

Det er således ikke partiernes møde, hvor KNR skal stille fri mikrofon til rådighed for politikerne. KNR skal derimod sikre, at politikerne faktisk svarer konkret på vælgernes spørgsmål.

Pele Broberg kalder desuden vælgernes spørgsmål for ”gennemskuelige”, og det mener jeg er at tale ned til vælgerne. Hos KNR har vi tillid til, at vælgerne faktisk stiller de spørgsmål, der betyder noget for dem. Det er vigtigt for både valget og demokratiet, at vælgerne bliver inddraget og får mulighed for, at få svar på det de gerne vil vide.

Nu vil Partii Naleraq så holde et møde, hvor de stiller spørgsmål til sig selv og altså selv svarer. Ingen forstyrrende spørgsmål fra vælgere eller journalister. Det er selvsagt ikke et koncept, der ligger indenfor KNRs public service- eller demokratiske forpligtigelse. Det må de selvfølgelig selv klare.

Her ud over er vælgermøder jo kun en del af KNRs valgprogram. Senere har vi inviteret partierne til valgdebatter om vigtige emner. Det gælder blandt andet fiskeriet, folkeskole og selvstændighed. Alt i alt bliver det til 18 timers vælgermøder og godt 8 timers emne-debatter, her til kommer også head to head debat og partilederrunde. Der skulle gerne være tid til at både vælgerne og politikerne kommer på banen.

KNR vil påpege, at vi inviterede alle partirepræsentanter til et møde, hvor alle fremmødte partier gennemgik programmet og havde en dialog omkring indhold og metode. Partii Naleraq kom en time for sent og deltog derfor ikke i dialogen mellem de øvrige partier. Siden har alle partier og presse i marts måned fået tilsendt KNRs dækning af Inatsisartut valget 2018, hvor det klart fremgår, hvilke typer vælgermøder og debatter KNR vil gennemføre, hvor og hvornår.

Med venlig hilsen

Karl-Henrik Simonsen

Direktør

Kommentarer