KNR Stor donation fra A.P. Møller Fonden til digitalisering af KNR’s arkiver

Med en flot donation på 2 mio. kr. yder A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal et betydningsfuldt bidrag til sikringen af grønlandsk kulturarv i form af KNR’s gamle radio- og TV-bånd.
25. oktober 2021 12:51

Radio- og TV-båndene rummer en spændende beskrivelse af den grønlandske historie og er vigtig for vores fælles folkelige hukommelse og identitet som folk.

Ved at sikre bevarelsen af disse udsendelser sikres det grønlandske folk og resten af Rigsfællesskabet adgang til et enestående historisk arkiv, som ikke i dag er tilgængeligt.

Denne historiske guldgrube tilføres nu ekstra mandskabsmæssige ressourcer så digitaliseringsprocessen speedes op. KNR har allerede digitaliseret mange bånd, men der resterer fortsat 9.000 ikke digitaliserede TV-bånd og 5.000 radiobånd. Med de ekstra ressourcer forventer KNR at have tilendebragt digitaliseringen i udgangen af 2024.

De gamle bånd, der for radiobåndenes vedkommende stammer tilbage fra 1958 og for TV-båndene fra 1982, er i tiltagende dårlig forfatning som følge af manglende optimale faciliteter til magnetbånd samt skimmelsvamp, så det glæder KNR, at man nu endelig får mulighed for at sikre kulturarven indenfor en overskuelig tidsperiode.

Når båndene er digitaliserede vil offentligheden kunne se frem til at få adgang til de mange spændende gamle udsendelser, der handler om alt fra familietraditioner, fangstpladser, nationaldragtproduktion og forarbejdning af moskusuld til det politiske liv, det grønlandske sprogs udvikling og klimaforandringerne der er så vigtige for den arktiske region.


Yderligere oplysninger hos Direktør i KNR, Karl Henrik Simonsen tlf.: 55 05 30, mail: khs@knr.gl