Foto: Camilla Dam/KNR

Demokraterne: Steen Lynge

Navn: Steen Lynge

Alder: 55 år

Civilstatus (familie/børn): Gift. 

Fritidsinteresser: Konsulent, storbruger af natur, musik og fitnesstræning. 

Hvad er de tre vigtigste sager, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

Klimaændringerne og forurening af naturen påvirker samfundet i Grønland. Vi kan og skal gøre noget lokalt i Grønland, men klimaændringerne og miljøforurening sker og påvirker ikke kun lokalt. Det er globalt problem. Derfor vil jeg arbejde for, at rigsfællesskabet samarbejder om at forholde sig til klimaændringer og forurening af miljøet.

Jeg vil arbejde for at den nordatlantiske gruppe igen bliver dannet. For det kan ikke være rigtigt, at vores folketingsvalgte ikke samarbejder. Det gør Grønlandske interesser svage i folketinget. Grønland og Færøerne deler mange interesser. Grønland og Færøerne har selvstyre, og der gælder særlige forhold i disse områder. Derfor er det nødvendigt med samarbejde mellem de folkevalgte fra Grønland og Færøerne.

Demokraterne står for et selvstændigt Grønland i fremtiden. Derfor arbejder vi på en tre-trins-løsning. Det første skridt er at hjemtage alle 32 ansvarsområder som selvstyreloven indeholder, dernæst skal Grønland overtage de resterende områder, såsom er udenrigspolitisk og forsvar og dermed politisk selvstændighed. Det sidste skridt vil være at tage beslutning om statsdannelse.

Hvordan vil du være med til at sikre en god tilværelse for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark?

Jeg vil arbejde for en integrationspakke, der skal udvikles i samarbejde med KL (danske KANUKOKA), så begge sider, tilflyttere fra Grønland og kommunerne får kendskab til kulturelle forskelle og naturligvis ansvar og rettigheder. For i dag ændre mange tilflyttere med at føle at blive diskrimineret af de offentlige system. Jeg mener at det klart sker på baggrund af misforståelse og for lidt kendskab fra begge sider.

Hvilken dansk statsministerkandidat støtter du, hvis du bliver valgt til Folketinget?

Demokraternes principielle holdning er, at det er et dansk indenrigs politisk anliggende, at vælge hvem, der skal være dansk statsminister. Men Demokraterne vil samarbejde med den fløj, der vil skabe de bedste resultater for Grønland og dets befolkning.

Kommentarer