Qulaarpaa Støvet grønlandsk forfatning kan blive problem

Inatsisartut har valgt en forfatning, som først træder i kraft, når vi bliver selvstændige. Måske er samfundet ændret til den tid, men til gengæld er det lettere rent lovmæssigt.
Den amerikanske forfatning. Foto © : Kim Davies
08. december 2016 11:19

Den grønlandske forfatning skal laves uden for Danmarks Riges Grundlov. Det gør tingene mere simple, men man risikerer også en forældet forfatning, som skal støves af, før den tages i brug, siger ekspert i forfatninger ved Ilisimatusarfik, Jens Wendel-Hansen.

- Der vil være den fordel, at man jo netop kan gøre det under lidt friere rammer, siger han.

Den simple løsning

Det vil være en grundlov for et selvstændigt Grønland, og det vil sige, at man ikke behøver være bange for, om den falder inden for rammerne af Danmarks Riges grundlov.

Foto © : KNR

- Den omfatter jo ikke Grønland på det tidspunkt, da Grønland bliver selvstændigt, siger Wendel-Hansen.

Og derfor blander Danmark sig ikke i arbejdet med en Grønlandsk forfatning, som ligger uden for Grundloven.

Kan støve til i skuffen

Ulempen vil til gengæld være, at som det ser ud nu, så går der nok en del tid, før Grønland kan blive selvstændigt.

- Så man kommer jo på et tidspunkt til at stå i en situation, hvor der er gået årtier, siden man har skrevet den enkelte forfatning, og samfundet har ændret sig, og det vil sige, at forfatningen kan være blevet utidssvarende, siger han.

Altså vil den forfatning vi laver i dag ikke nødvendigvis passe til samfundet den dag, Grønland er klar til at sige farvel til Danmark.

- Det vil være en ulempe. Ikke en større ulempe end man så kan redigere den, men den vil formodentligt ikke kunne træde direkte i kraft, vurderer Jens Wendel-Hansen.

Mulighed for at samle love

Modsat kan man jo bare lave en forfatning inden for rammerne af Danmarks Riges Grundlov.

- Fordelen vil være, at man samler de grundlovstekster, der nu engang er, siger adjunkt Wendel-Hansen.

For Grønland vil det være; Danmarks Riges Grundlov, Lov om Grønlands Selvstyre og de love der ligger om sammensætningen af Landsstyret. Altså alle de love der regulerer det politiske system i Grønland. De kan samles til en lov.

Altså vil der ikke være tale om nogen større juridiske ændringer.

- Det der vil være tale om er, at man samler det til et dokument primært.

Ambitioner skal matche rammer

Til gengæld er det ikke sikkert, at de politiske ambitioner for en grønlandsk forfatning kan rummes inden for rammerne Danmarks Riges Grundlov.

- Så risikerer man at støde på de samme problemer, som Færøerne har haft. Altså at det danske justitsministerium afviser forfatningsforslaget, siger Jens Wendel-Hansen, Ilisimatusarfik.