Det er uvist, hvor mange der lider af komplicerede sorgreaktioner i Grønland. Ifølge Det Nationale Sorgcenter er det sandsynligt, at mange bærer på kompliceret sorg. (Modelfoto)Foto: KNR

Sorg-direktør: Sorg er nederst i problemhierarkiet i Grønland

Fokus på sorg bør være lige så stort, som det er på seksuelle overgreb, eller på om borgere er vokset op med alkohol i hjemmet, vurderer direktør efter ny rapport.

Sorg kan være kompliceret. Det kan sætte sig i sindet og i kroppen, og så kan det bide sig fast og give alvorlige problemer resten af livet.

Alligevel er det ikke noget, som det grønlandske sundhedsvæsen og andre fagpersoner har særligt fokus på, vurderer Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Centeret er netop udkommet med rapporten ”Sorg i Grønland – en undersøgelse af sorg og kortlægning af sorgaktører og tilbud”.

LÆS OGSÅ Ny rapport: Der mangler systematiske sorgtilbud i Grønland

Ifølge rapporten ryger sorg ofte nederst i hierarkiet af problemer.

Naturlige sorgreaktioner:

Efter et dødsfald oplever de fleste følelsesmæssige, fysiske, kognitive, adfærdsmæssige og eksistentielle reaktioner.

Gradvist bevæger den efterladte sig over i en tilstand af at ”være i sorgen” og formår at holde pause fra den, når det er nødvendigt.
 

Komplicerede sorgreaktioner:

Disse reaktioner minder om den akutte sorg i tiden efter dødsfaldet, men den høje intensitet af reaktionerne reduceres ikke og griber ind i den efterladtes funktionsniveau.

For nogle kan tabet udløse psykiske lidelser som depression, PTSD og vedvarende sorglidelse. Andre udvikler somatiske lidelser.

 

Kilde: Det Nationale Sorgcenter

- Vores indtryk er, at man i dag ikke rigtig får fat i det, vi kalder nældens rod, siger direktøren.

Misbrug og alkohol bliver vægtet højere

I arbejdet med rapporten er flere end 50 fagpersoner på social-, sundheds-, uddannelses- og retsområdet i fire grønlandske byer blevet interviewet.

- Det var tydeligt, at man havde seksuelle overgreb øverst på dagsordenen. Nogle gange også vold i hjemmet og alkoholproblemer, siger Engelbrekt.

Men ifølge direktøren overser fagpersonerne, at den sorg, som nogle borgere bærer, kan være særlig tung. Rapporten skelner mellem to forskellige slags sorgreaktioner, naturlig sorg og kompliceret sorg.

Den naturlige sorg, som de fleste oplever i forbindelse med dødsfald, fylder med tiden mindre og mindre. Kompliceret sorg kan være behandlingskrævende og give fysiske og psykiske udfordringer.

- Når man oplever kompliceret sorg, kan det eksempelvis være svært at passe sit arbejde og tage tilstrækkelig hånd om sine børn. Det kan være, at man er nødt til at drukne sorgen i misbrug, siger Preben Engelbrekt.

Selvmord kan skabe ond cirkel

60 procent af den voksne befolkning i Grønland har ifølge rapporten mistet venner eller familiemedlemmer, der har taget sit eget liv. 

De mange unaturlige dødsfald kombineret med mange tilfælde af alkoholmisbrug, seksuelt misbrug og vold sandsynliggør, at sorgreaktioner fylder meget i Grønland, lyder det videre fra sorgcenteret.

Komplicerede relationer kan ofte resultere i komplicerede sorgrelationer.

Kompliceret sorg i Grønland:

  • Det er uvist, hvor mange der lider af komplicerede sorgreaktioner i Grønland.
  • Generelt forholder det sig sådan, at 10 til 20 procent af alle efterladte rammes af kompliceret sorg.
  • Kortlægningen fra Det Nationale Sorgcenter sandsynliggør, at andelen er højere i Grønland.
  • Ifølge rapporten er det sandsynligt, at mange – ikke mindst børn og unge – bærer på behandlingskrævende sorgreaktioner.

- Vi anbefaler, at man ser den komplicerede sorg på niveau med det, at man har været udsat for seksuelle overgreb, at man er vokset op med alkohol i familien, siger direktøren.

LÆS OGSÅ Ny strategi skal forhindre selvmord

Særligt i forhold til selvmord er det en ond cirkel. Når man mister nogen til selvmord, øges risikoen for komplicerede sorgreaktioner ifølge rapporten, og det øger risikoen for selvmord.

Derfor efterlyser Det Nationale Sorgcenter målrettede indsatser på sorgområdet i Grønland.

Ifølge Preben Engelbrekt er der behov for et systematisk og landsdækkende sorgberedskab i Grønland, som sikrer opsporing af mennesker med komplicerede sorgreaktioner og specialiseret sorgterapi.

Hvis du går med selvmordstanker eller er tynget af sorg og bekymringer, kan du ringe til Tusaannga. Telefonen er åben fra kl. 16:00 til 22:00 alle ugens dage på tlf. 80 11 80.

Kommentarer



Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt