Ifølge rapporten mangler der behandlingstilbud til både naturlige og komplicerede sorgreaktioner.

Ny rapport: Der mangler systematiske sorgtilbud i Grønland

Ny undersøgelse sætter fokus på sorg og tab ved dødsfald i Grønland.

- Sorg er (også i Grønland) komplekst og tabuiseret, og det er for mange vanskeligt at tale om.

Sådan lyder det fra tre forskere fra Det Nationale Sorgcenter i Danmark. De har netop udgivet rapporten "Sorg i Grønland - en undersøgelse af sorg og kortlægning af sorgaktører og tilbud".

Rapporten skelner sorg på to måder: Naturlige sorgreaktioner, der ikke er behandlingskrævende, og komplicerede sorgreaktioner, der derimod er behandlingskrævende.

Og en række risikofaktorer for netop den komplicerede sorg er til stede i Grønland: Selvmord, andre unaturlige dødsårsager og omsorgssvigt kombineret med tab i barndommen eller senere fremgår det i rapporten.

Mere viden om sorg

Ifølge rapporten mangler der behandlingstilbud til både naturlige og komplicerede sorgreaktioner her i landet. Især efterladte børn og unge bør der fokuseres på. 

Den nødvendige indsats består af følgende:

  • Udvikling og etablering af permanent, specialiseret og kulturelt tilpasset sorgbehandling, i første omgang med prioritet af primære risikogrupper (efterladte til selvmord og børn/unge). Fra start indtænkes muligheder og teknologi til for udbredelse (f.eks. web-baseret sorgterapi).
  • Etablering af faglig koordinering på tværs af psykologiske behandlingstilbud.
  • Udvikling og implementering af faglige og kliniske retningslinjer på tværs af sektorer.
  • Udvikling af samlet plan for kompetenceudvikling og supervision af sorgområdets aktører med fokus på opbygning og aktivering af lokal kapacitet.
Kilde: Rapport "Sorg i Grønland - En undersøgelse af sorg og kortlægning af sorgaktører og tilbud".

Rapporten efterlyser nemlig mere faglig viden om sorg og sorgreaktioner - herunder også viden og redskaber til at skelne mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos de forskellige faggrupper.

Befolkningens størrelse og mangel på fagfolk taget i betragtning gælder det for alle fire indsatsområder (se faktaboks), at sorg og komplicerede sorgreaktioner skal tilføjes i eksisterende strategier, handleplaner og tiltag.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt