Ole Tobiassen og hans familie tilhører mellemindkomstgruppen, som hverken kan få boligsikring eller tilskud til daginstitutioner.Foto: Pauli Wille

Qeqertarsuaq: 2000 kroner til en familie efter faste udgifter

Ole Tobiassen fra Qeqertarsuaq gruer for fremtiden, efter at Kommune Qeqertalik har besluttet at forhøje huslejen.

56-årige Ole Tobiassen fra Qeqertarsuaq og hans familie, som består af hans kone, to steddøtre og et barnebarn, er en af de berørte 468 lejere hos Kommune Qeqertaliks udlejningsboliger, som fra 1. april vil få forhøjet huslejen med ti procent.

LÆS OGSÅ Kommune Qeqertalik: Huslejestigninger på ti procent på vej

Og det er de absolut ikke glade for.

- Vi tilhører mellemindkomsterne; når vi har betalt alle regninger, har vi lidt over eller lidt under 2.000 at leve for om måneden. Derfor har jeg meget svært ved at acceptere en sådan forhøjelse. Det får en stor indflydelse, at der igen hentes midler fra os, siger Ole Tobiassen.

Ole Tobiassen har udendørs arbejde under kommunen. Deres nuværende husleje er på 3.600 kroner, men bliver 3.960 fra 1. april.

- Vi har ikke kunnet købe ordentligt tøj, og det bliver endnu sværere. Det bliver også endnu mere sværere at købe madvarer og andre daglige fornødenheder. Penge og opsparing bliver meget svære at opnå. Og det var svært nok i forvejen.

Kan ikke få boligsikring

Kommune Qeqertalik har, inden kommunalbestyrelsen traf beslutningen om huslejeforhøjelser, undersøgt hvilke konsekvenser forhøjelserne vil have for førtidspensionister, alderspensionister, de arbejdsløse og mindrebemidlede. Kommunen er her kommet frem til, at 98 procent af stigningen for disse gruppers vedkommende vil blive dækket af boligsikringen.

Men familien Tobiassen kan ikke få boligsikring. For husstandens indkomst er lidt højere end grænsen til at kunne få boligsikring.

- Vi, som har en mellemindkomst, har ikke ret til boligsikring. Vi har en indkomst, som ligger lidt over minimumsgrænsen. Vi kan ikke engang få tilskud til daginstitution. Vi kan ikke få tilskud til noget som helst. Desværre. Alligevel skal det meste hentes fra os, siger Ole Tobiassen.

Betaler i dag også til vedligholdelse

Kommune Qeqertalik vil med huslejestigningerne sikre sig midler til renoveringen af sine udlejningsboliger og lånefinansiering af anlægsprojekter.

Men det har Ole Tobiassen svært ved at forstå, da familien også betaler et beløb til vedligeholdelse via huslejeregningen.

Han mener derfor, at huslejen ikke burde blive ikke forhøjet, hvis pengene var blivet brugt til formålet.

- Så opstår spørgsmålet: Den del af huslejen, som vi har betalt, siden bygningen blev bygget, til vedligeholdelse, hvad er de midler blevet brugt til?

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA), siger, at vedligeholdelsesandelen i huslejen for leje af kommunens boliger ikke er tilstrækkelig, og at huslejen derfor måtte forhøjes.

- Den har til enhver tid ikke været dækkende, da flere boligafdelinger af Kommune Qeqertaliks fem boligafdelinger med 468 boliger må have tilskud, da indtægterne ikke er nok til selve driften. Det er til trods for, at loven siger, at driften skal betales af brugerne.

Bred politisk aftale

Borgmesteren mener, at huslejeforhøjelsen er hensigtsmæssig i forhold til den politiske målsætning, som støttes af alle partier, om at tage et skridt til bedre boliger.

- Den er er hensigtsmæssig. Vi har kun hævet huslejen med to procent én gang, efter Kommune Qeqetalik blev etableret. Det er til trods for, som vi er blevet oplyst, at indtægterne ikke svarer til vedligeholdelsesbehovet og driften, fordi huslejen ikke er blevet hævet tidligere, siger hun og slutter af: 

- Da den nye kommunalbestyrelse begyndte sit arbejde, indgik den en bred aftale med alle partierne, at vi ville arbejde hen imod, at alle har et trygt hjem, hvor målet også er, at vores boliger gennemgår gennemgribende renoveringer.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt