Parterne hjælpes ad til for at overkomme sprogproblemer i retten

Det er vigtigt, at en retssag ikke når en konklusion ud fra fejlfortolkninger. Derfor tager retten sin tid for, at alle er med på, hvad der bliver sagt, når der snakkes på en anden dialekt end den vestgrønlandske. Det siger både autoriserede forsvarer og chefanklager.
28. marts 2019 17:14

Der arbejdes af og til med forskellige dialekter og sprog, i de grønlandske retssager. Det betyder, at nogle personer kan stå overfor en, de ikke forstår. Og det er ikke altid at der kan findes tolke, der er hel skarp på andre dialekter, og derfor må tolkningen i retssagen styrkes. Det konkluderes i Institut for Menneskerettigheders og Ilisimatusarfiks fælles undersøgelse.

Og sprogvanskeligheder er noget som både autoriserede forsvarer og chefanklager kan genkende.

Forsvarer fortæller, at det kan ende med, at parterne må hjælpe hinanden, hvis det ikke lykkedes med at finde en tolk i tide.

- Hvis anklageren kan snakke østgrønlandsk, kan denne hjælp til nogle gange. Også nævninge kan hjælpe til. Vi plejer at kunne løse det ved samarbejde, siger autoriserede forsvarer Jørgen Steenholdt.

LÆS OGSÅ Retsvæsenets tolkebistand skal forbedres

Konsekvensen for det er først og fremmest, at det er tidskrævende, siger han.

- De mange stop og afbrydelserne, når man ikke har forstået noget, kan tage lang tid. "Hvad siger personen, jeg vil gerne forstå hvad der bliver sagt". Vi hjælper hinanden og så kommer vi videre, siger Jørgen Steenholdt.

Han fortæller, at der især opstår problemer med kommunikationen når der er én, der udelukkende taler på den østgrønlandske dialekt.

Også chefanklager i politiet i Grønland fortæller, at der opstår samarbejde i retten, når en part ikke forstår, hvad der bliver sagt. Han fortæller dog om et eksempel på, at kommunikationsproblemerne godt kan være en udfordring.

- Der har været en situation, hvor der har været en videoafhøring, hvor at der har været uenigheder om, hvordan den er transskriberet og oversat til dansk, siger chefanklager i Grønlands Politi, Morten Nielsen, og fortsætter.

- Men det så også et eksempel på, at sådan noget bliver opdaget, og der bliver taget hånd om det, siger han.

LÆS OGSÅ Retsvæsenets tolkebistand skal forbedres

Han ser dog hellere, at der til enhver tid er tolke, der kan forstå alt, hvad der bliver sagt.

- Det giver jo næsten sig selv. Det er det optimale i relation til afvikling af sagerne, lyder det fra Morten Nielsen.

Imens glæder Jørgen Steenholdt sig over, at der bliver sat fokus på de forståelsesproblemer, der opstår, når der arbejdes med forskellige dialekter og forskellige sprog.

Han ønsker, at tolkenes byrde bliver fordelt til flere hænder.

- De har en stor opgave. Det vil være til stor nytte, hvis der kunne komme nogle flere, siger Jørgen Steenholdt.

Morten Nielsen oplever dog ikke, at sproglige misforståelser har ført til store problemer.

- Som det også fremgår af rapporten, så har jeg ikke noget som helst indtryk af, at der på nogen måder er sket justitsmord i anledning af misforståelser her, siger chefanklager i Grønlands Politi, Morten Nielsen.

Qanorooq 27.03.2019