Ny rapport: Retsvæsenets tolkebistand skal forbedres

Der er store udfordringer med tolkningen i kriminalsager ved retterne i Grønland. Det viser ny undersøgelse fra Ilisimatusarfik og Institut for Menneskerettigheder.
Foto © : Simon Uldum
Skrevet af Karsten Sommer
27. marts 2019 06:48
Versionist Per Rosing

Enhver, der er anklaget for en forbrydelse, har ifølge menneskeretten ret til gratis bistand fra en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler sproget i retten. Men kort forberedelsestid og store dialektforskelle udfordrer retssikkerheden i kriminalsager i Grønland.

Det skriver Institut for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

- Mennesker i Grønland taler både forskellige sprog og meget forskellige dialekter. Derfor er det helt afgørende for at kunne sikre retssikkerheden for de tiltalte, at tolkningen fungerer godt, siger Laila Hedegaard Pedersen, afdelingsleder for Oversættelse & Tolkning ved Ilisimatusarfik og en af rapportens forfattere.

Den ny rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt tiltalte og domfældte samt personlige interviews, gruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt dommere, domsmænd, anklagere og forsvarere.

Og konklusionen er, der er behov for at forbedre tolkningen ved retterne i Grønland.

Brug for ekstra indsats

Rapporten kommer med følgende tre områder, hvor der er behov for en ekstra indsats: Rammerne for tolkningen, håndteringen af grønlandske dialekter og tolkenes kompetencer.

- Det har afgørende betydning for den tiltaltes retssikkerhed, at der er en helt korrekt forståelse på tværs af sprog og dialekter i retssalen. Derfor er der behov for at styrke kvaliteten og ensartetheden i tolkningen ved retterne i Grønland, siger Laila Hedegaard Pedersen.

Retten til tolkning følger af internationale menneskeretlige forpligtelser, herunder i særdeleshed af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser i artikel 6 om retten til retfærdig rettergang.

Retten til tolkning omfatter ud over mundtlige udtalelser også alle de dokumenter og skriftlige udtalelser, som er nødvendige for, at den pågældende kan forstå, hvad der foregår under hans eller hendes kriminalsag.

Den anklagede har også selv ret til selv at gøre sig forståelig for retten.

Læs hele undersøgelsen her: