Nye eksamensregler skal gøre studerende mere trygge

Fremover vil alle studerende på videregående uddannelser have krav om sproglig bistand, når de går til mundtlig eksamen. Det glæder studiechefen på Ilisimatusarfik.
Studerende på de videregående uddannelser vil fremover have krav på sproglig bistand under mundtlige eksaminer. Foto © : GEM
04. februar 2024 11:41

Når de studerende på landets videregående uddannelser vender tilbage fra sommerferie senere på året, vil det for nogles vedkommende måske være med lidt mere ro i maven end hidtil. En ændring af de nationale eksamensregler sikrer nemlig, at der fremover altid er sproglig hjælp at hente ved mundtlige eksaminer på de videregående uddannelser.

Det fremgår af en ny eksamensbekendtgørelse, der er udarbejdet af Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, og som træder i kraft 1. august i år.  

Hvad er en videregående uddannelse?

Man kan søge ind på en videregående uddannelse, når man har bestået en studentereksamen. 

De videregående uddannelser i Grønland er for eksempel erhvervsuddannelser, handelsskole og bachelorer, kandidater og forskeruddannelser på Ilisimatusarfik.

En videregående uddannelse varer typisk mellem to og seks år.  

Det betyder for eksempel, at grønlandsktalende studerende, der skal til eksamen i et fag på dansk, kan være sikre på at få sproglig assistance. Det gælder også, selvom de har fået afslag på en ansøgning om at gå til eksamen på grønlandsk, eller at det ikke har været muligt at søge om en tolk. 

Den sproglige bistand kan for eksempel være en underviser eller en anden relevant person, som kender til faget, og som taler begge sprog. Det handler først og fremmest om, at der er nogen til stede, der kan hjælpe, hvis den studerende går i stå eller mangler et ord på dansk. 

Ikke en tolk, men en støtte

Den ændring hilser man  velkommen på Ilisimatusarfik i Nuuk, der er landets største videregående uddannelsesinstitution:

- Det er en glædelig nyhed for vores studerende, at de får yderligere mulighed for at få sproglig bistand til deres eksaminer, siger Rosa Lorentzen, der er studiechef på Ilisimatusarfik.  

Kravet om sproglig bistand betyder ikke nødvendigvis, at der vil være tolke med til eksaminerne, men blot at der vil være en person til stede, som kan hjælpe, hvis der er behov for det. 

- Alt bliver ikke oversat af en sproglig bistand, men den sproglige bistand kan træde til, såfremt den studerende får sproglige udfordringer, og hjælpe den studerende videre i eksamensforløbet, forklarer Rosa Lorentzen.  

På Ilisimatusarfik har man i forvejen fokus på de udfordringer, der opstår, når flere uddannelser, fag og eksaminer udbydes på et andet sprog, end det, den studerende foretrækker.

Kan gøre de studerende mere trygge

Siden sommeren 2023 har man for eksempel haft en forsøgsordning med mulighed for at søge om tolkebistand ved eksamen. Men i mange tilfælde er sproglig bistand faktisk tilstrækkeligt, fortæller Rosa Lorentzen.

- Vi har også oplevet at en tolk til eksamen bare fungerede som en sproglig bistand. De studerende kunne faktisk formå at blive eksamineret på eksamenssproget, og tolken stod blot klar til at komme ind i eksamenssamtalen, hvis der var brug for det, siger hun.

Studiechefen understreger derfor, at den sproglige bistand først og fremmest kan og vil hjælpe med at gøre de studerende mere trygge ved at gå til eksamen på et andet sprog.

- Det ved vi i hvert fald, at det har gjort. Der er en vis tryghed i, at de ved, at der er nogle hjælpemidler de kan hente, hvis de går i stå eller har udfordringer med det sproglige, siger hun.

På Ilisimatusarfik har man endnu ikke et klart bud på, hvordan den ordning nye konkret skal fungere, men ifølge Rosa Lorentzen er man allerede i fuld gang med at udarbejde en plan for at det kan ske.

Tolke til eksaminer

På Ilisamatusarfik har man i netop afsluttet de sidste eksaminer for efterårssemesteret 2023.

Her havde 10 studerende søgt og fået tilladelse til at bruge tolk. I praksis var det dog kun syv, der endte med at gøre brug af tilbuddet, mens tre endte med at gennemføre uden.

Det skyldes, at tolkene var forsinkede på grund af rejseforhold, og at de studerende ikke ønskede at udskyde deres eksamen. Alle 10 studerende med tolkebevilling har bestået deres eksaminer.