Politikere om Manumina-sag: Mimi Karlsen bør tage ansvar

Manuminas sag kalder på refleksion, mener Inatsisartut-politikere. Det er på tide én gang for alle at få gjort noget ved de store problemer i sundhedsvæsenet.
Manumina blev kun seks år. Hun døde på Dronning Ingrids Hospital, efter hun fik fjernet sine mandler i starten af sommeren.
20. september 2023 08:02

Seksårige Manuminas døde i hænderne på personalet ved Dronning Ingrids Hospital.

KNR har de seneste dage fortalt om forløbet før, under og efter.

Siden da har der været larmende stille fra naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen, der indtil nu kun har svaret på mail og ikke har villet stille op til interview.

Omvendt har andre i grønlandsk politik haft meget at sige, efter de hørte historien om den tragiske død.

En af dem er Aqqalu Jerimiassen, som er er formand for Atassut:

- Jeg blev helt rørt da jeg lyttede til radioavisen i weekenden. Så jeg blev nødt til at sige noget om den udsendelse. Det er højst uacceptabelt, at vi kan miste et barn på den måde, siger han.

Særligt Sundhedsvæsenets håndtering af familien efter deres datters død, har forarget Aqqalu Jerimiassen:

- Jeg synes bare, det er ærgerligt, at de ikke har prøvet at kontakte familien, selvom de havde lovet det. Det giver familien ekstra problemer. Især når de har andre børn. Så bliver hele familien berørt. Det er virkelig alvorligt, og det er ikke godt nok, siger han.

Mimi Karlsen er tavs

Mimi Karlsen har endnu ikke villet lade sig interviewe om sagen.

Derfor kalder Aqqalu Jerimiassen – ligesom Manuminas forældre – på svar fra hende:

- Ellers er det højst uacceptabelt. Hvis hun bare prøver at ignorere, hvad der skete. Naalakkersuisoq skal tage ansvar og sige undskyld, siger politikeren.

Sundhedsordfører for Naleraq, Emanuel Nûko, mener også, at det er på tide at Mimi Karlsen kommer på banen og tager ansvar for sagen:

- Naalakkersuisoq er den som er ansvarlig. Hun skal følge sagen helt til dørs. Vi ønsker, at naalakkersuisoq skal være med til at få undersøgt alt i denne sag, siger sundhedsordføren.

Emanuel Nûko mener især, at det er vigtigt at få Mimi Karlsen på banen, da det ifølge ham ikke er en enestående sag:

- Før jeg blev medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut har jeg hørt mange forældre, der har oplevet lignende situation her i landet. Det er derfor, vores sundhedsvæsenets skal blive bedre, siger han.  

Sundhedsvæsenet er sygt 

Faktisk mener Emanuel Nûko, at Manuminas død er et billede på et bredere problem i hele sundhedsvæsenet. Alt for længe har vi talt om fejl og for få ansatte. Men det har ikke løst noget.

- Vi kan ikke vente på en reform. Det er noget, som skal gøres nu. Det er meget vigtigt, og vi vil gerne sikre hele samfundets sundhed i Partii Naleraq, og derfor skal vi bruge vores kræfter på det.

Det samme mener Aqqalu Jerimiassen. Det er tid til handling. At politikerne tager problemerne alvorligt og handler på dem:

- Det er jo alvorligt. Man kan ikke bare ignorere sådan nogle problemer. Vi er nødt til at prioritere som politikere. Vi kan ikke bare blive ved med at vente og sige, at vi prøver at løse de her problemer. Nej, vi er nødt til at handle nu. For vi snakker om folkets sundhed.

Mimi Karlsens svar til Manuminas sag

KNR ville meget gerne have stillet naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen, nogle af de spørgsmål, som Manuminas forældre har rejst efter sundhedsvæsenets håndtering af deres datters sag. Men Mimi Karlsen har ikke ønsket at stille op til et interview.

I stedet har hun sendt dette skriftlige svar:

----

Det er dybt tragisk, når et barn mister livet under et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Som naalakkersuisoq for sundhed kan jeg som udgangspunkt ikke kommentere pa omstændighederne i enkeltsager og konkrete patientforløb i sundhedsvæsenet.                                                       

Det er Landslægeembedet, der fører tilsyn med sundhedsfaglige personer inden for sundhedsvæsenet. Det er tillige Landslægeembedet, som antager og forbereder patientklagesager for Styrelsen for Patientklager i Danmark, som derefter vurderer sagen til videre behandling i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der foretager den endelige afgørelse i klagesager, når alle parter er blevet hørt. Vurderer Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, at der er sundhedspersonale, som har handlet udenfor normen for almindelig anerkendt faglig standard, kan det resultere i forskellige grader af kritik af det sundhedspersonale, der er involveret i klagesagen. Herefter vil Landslegeembedet og ledelsen i sundhedsvæsenet skulle se nærmere på, om sagen skal have konsekvenser for de involverede sundhedspersoner.

I den aktuelle sag er der indgivet en patientklage til Landslægeembedet, hvorfor patientklagen nu behandles i klagesystemet efter de gældende regler. Sagen er fortsat under behandling, hvorfor det endnu ikke er muligt at konkludere, om der er sundhedspersonale, som har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i denne sag.

I forhold til Sundhedsvæsenet generelt, så kan det bemærkes, at naalakkersuisut arbejder pa en sundhedsreform, hvor der er fokus på at styrke sundhedsvæsenet med udgangspunkt i sundhedskommissionens anbefalinger.