Landsret lægger ny linje: Strengere straffe for drab begået i Grønland

Grønlands Landsret idømte i går en mand ni år i anstalt for drabet på en 11-årig pige. Fra nu vil drabssager blive straffet hårdere.
Med dommen ændrede landsretten samtidig normalforanstaltningen for drab i Grønland, som i udgangspunktet har ligget på seks år. Den er nu hævet til syv år.  Foto © : Pauli Wille
Skrevet af Anders Dall
13. april 2022 15:12

I går idømte Grønlands Landsret en 28-årig mand ni år i anstalt for drabet på en 11-årig pige i Aasiaat i 2020.

Landsretten skærpede dermed kredsrettens dom fra otte år til ni år i anstalt. Landsretten lagde særlig vægt på, at der var tale om et umotiveret og tilfældigt drab på et barn.

Derudover var det skærpende, at drabet var begået på et offentligt sted i Aasiaat. 

- Overordnet så er jeg glad for, at sagen endelig er afsluttet, siger anklager Christian Halstad, der førte sagen for Anklagemyndigheden. 

- Det er jeg både for beboerne i Aasiaat, der har haft en vis utryghed omkring det her, men særligt også for den efterladte familie. Det synes jeg egentlig, er det vigtigste at tage med fra den her sag, tilføjer han.

LÆS OGSÅ Landsret skærper dom: Mand skal ni år i anstalt for drab på en pige

Anklagemyndigheden gik efter en foranstaltning på 10 år, som er maksimalstraffen for drab i Grønland. Forsvarets påstand lød på seks til syv år. 

- Vi havde håbet på noget lavere, men det blev så ikke resultatet, og det er selvfølgelig skuffende for min klient, siger Finn Meinel, der er landsforsvarer i sagen.

Forsvarer og anklager: Dom på ni år er højt i Grønland  

Det er ekstraordinært, at der bliver givet så høj en straf for drab, hvor niveauet for domme normalt ligger på seks år. 

Det giver både forsvarer og anklager udtryk for.

- Det er en betydelig skærpelse, i forhold til det vi har kendt til tidligere, siger Finn Meinel.

- Ni år er en meget høj foranstaltning og en af de højeste i den her type sager, vi har haft indtil videre, siger Christian Halstad. 

Ny virkelighed

Med dommen ændrede landsretten samtidig normalforanstaltningen for drab i Grønland, som i udgangspunktet har ligget på seks år. Den er nu hævet til syv år. 

- Jeg bed mærke i, at landsretten i den her sag udtaler, at der er en generel forøgelse af foranstaltningsniveauet i Grønland i drabssager. Tidligere har vi oplevet, at niveauet var seks år for drab. Det er nu hævet til syv år. Efter min opfattelse giver landsretten udtryk for, at der er en skærpelse i forhold til det generelle foranstaltningsniveau for Grønland, siger Christian Halstad.

Det er derfor noget, der kommer til at få indflydelse på udmålingen i fremtidige drabssager. Det var også noget, som landsretten lagde vægt på, da den afsagde dom i går. 

- Landsretten siger, at de har lyttet til politikerne i forhold til de ønsker, der har været politisk til strafskærpelse. Det er det, der er udgangspunktet, at man har lyttet til politikerne og derefter skærper praksis. Det er noget, der danner udgangspunkt for vurderingen af fremtidige sager, så det er en ny virkelighed vi er i, siger Finn Meinel.