Ombudsmandens kritik har fået Det Sociale Ankenævn til at genoptage sagen.Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune sænkede mands understøttelse uden at fortælle det

Hverken Kommuneqarfik Sermersooq eller Det Sociale Ankenævn har set nogen problemer i sagen, men nu lover kommunen at stramme op.

Man kan ikke bare sænke offentlige ydelser til borgerne ved at fortælle om det i en avis, sådan som Kommuneqarfik Sermersooq gjorde i 2015.

De berørte borgere skal have besked direkte fra kommunen.

Sådan lyder det fra Inatsisartuts Ombudsmand, som retter skarp kritik mod Kommuneqarfik Sermersooq.

Meldte ændringer ud i ugeavis

Sagen startede tilbage i januar 2015, hvor borgeren klagede til ombudsmanden over, at den understøttelse, som borgeren fik fra kommunen, var blevet sat ned fra årsskiftet.

Borgeren fik 1.014 kroner hver 14. dag i offentlig hjælp, men fra det nye år blev hjælpen skåret ned til 775 kroner.

Det skete i forbindelse med kommunens beslutning om at spare 5,5 millioner kroner i den offentlige hjælp.

I samme omgang klagede borgeren over, at kommunen ikke havde informeret hende om nedsættelsen.

Den eneste omtale, der havde været af udsigten til en lavere ydelse, var i Nuuk Ugeavis, og det er ikke godt nok, mener ombudsmanden.

- Forvaltningen kan ikke træffe afgørelser gennem medierne. Når forvaltningen træffer en afgørelse overfor en borger, skal afgørelsen meddeles direkte til borgeren, siger Inatsisartuts Ombudsmand, Vera Leth.

Informerer det offentlige ikke om ændringer, gælder ændringerne simpelthen ikke, slår ombudsmanden yderligere fast.

Ankenævnet fandt ikke noget galt

I februar 2015 sendte ombudsmanden klagen videre til Det Sociale Ankenævn, som håndterer klager fra borgere på det sociale område.

To år og fire måneder skulle ankenævnet bruge på at undersøge sagen, og efter de årelange undersøgelser var meldingen, at kommunen ikke havde gjort noget forkert.

Ankenævnets afgørelse blev dog ikke det sidste punktum i sagen, fordi ombudsmanden efterfølgende satte sin egen undersøgelse i gang, som konkluderer:

- Det var ikke i overensstemmelse med gældende ret, at Kommuneqarfik Sermersooq nedsatte borgerens underholdshjælp. Ombudsmanden konkluderer endvidere, at det heller ikke var i overensstemmelse med gældende ret, da Det Sociale Ankenævn i 2017 opretholdt kommunens afgørelse.

- Samlet set er det min opfattelse, at både Kommuneqarfik Sermersooqs og Det Sociale Ankenævns håndtering af sagen er særdeles kritisabel, siger Ombudsmand Vera Leth.

Sagen genoptaget

Kommunen har gennem ombudsmandens undersøgelse været tilbageholdende med at svare på kritikken, men i den seneste udtalelse erkender kommunen, at der skal strammes op.

- Ved fremtidige takstændringer vil vi være særligt opmærksomme med at sende individuelle afgørelser til alle berørte borgere, skriver kommunen.

Ombudsmandens kritik har fået Det Sociale Ankenævn til at genoptage sagen, og ombudsmanden oplyser, at hun vil afvente ankenævnets nye afgørelse.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt