Pressemeddelelse KNR har brug for fuld opmærksomhed og opbakning

KNR’s bestyrelse takker for meldingerne fra journalisternes faglige organisationer under den seneste tids debat om situationen i KNR. Bestyrelsen kan kun være enig i, at især landets vigtigste nyhedsformidling har brug for fuld opmærksomhed og opbakning, da netop denne institution også har kolossal betydning i det grønlandske samfund.
Foto © : KNR

Velvidende at KNR’s nye direktør og bestyrelse i pressen bliver skydeskiver for manglende tiltag i
denne situation, ønsker bestyrelsen at præcisere følgende:

  • KNR’s nye direktør Annga Lynge og hendes ledergruppe har fra dag 1 pr. 1. september 2023 sat gang i udredningen omkring arbejdsmiljøet og de problemer, manglende arbejdskraft har skabt
  • KNR’s bestyrelse har stærk tiltro til og støtter, at direktøren og den øvrige ledelse arbejder hårdt og effektivt for at iværksætte tiltag, der kan vende skuden op igen

Bestyrelsen har visioner om at Public Service Stationen får de bedste arbejdsbetingelser- og vilkår i
de kommende år. Dette arbejder er allerede igangsat og vi støtter ledelsen i KNR, så KNR som den
vigtige institution for Public Service for samfundet kan forny sig og få bedre rammer for at fuldføre
sine opgaver nu og i fremtiden.

Der er ingen tvivl om at opgaverne til at realisere visioner kræver en del, og realiseringer også
kræver opbakning fra andre relevante instanser i landet, men også fra politisk side.

En stor mangel på veluddannede grønlandsk arbejdskraft er ikke nyt og de potentielle kandidater,
der allerede findes, har for længst søgt andre veje, så de bedre kan forsørge sig selv og deres
familier, i et samfund, som er dyr at leve i og som også er belastet i boligforhold. Disse forhold findes
i mange andre fagområder også, så bestyrelsen ser frem til at være med til at arbejde for bedre
vilkår på disse vigtige områder i samarbejde med de rette instanser.

Med ønske om et godt samarbejde,

Mette Steenholdt
Formand for KNR’s bestyrelse