Foto: KNR

Rigsrevision: Inspektionsskibe i Arktis mangler uddannet besætning

Mangel på kvalificerede besætninger på Søværnets skibe i Arktis betød i 2016 og 2017, at knap halvdelen af alle øvelser i Grønland ikke blev gennemført tilfredsstillende. Redningsaktionen i Karrat-fjorden sidste år blev udført at flere værnepligtige, viser beretning fra Rigsrevisionen.

Da flodbølgen ramte Karrat-fjorden i juni 2017, blev et inspektionsskib fra Arktisk Kommando bedt om at hjælpe med eftersøgning og redning i området. Her manglede skibet otte besætningsmedlemmer, svarende til cirka en sjettedel af besætningen.

I stedet deltog 10 værnepligtige i opgaverne som led i deres praktik på et skibet. Men da flodbølgen skete, havde de kun været ombord i fire dage.

Det oplyser en ny beretning fra Rigsrevisionen om Forsvarets indsats i Arktis.

Beretningen konkluderer, at Forsvarets to inspektionsskibe omkring Grønland og Færøerne mangler kvalificerede besætninger.

Kun to måneder med tilfredsstillende indsats

Det gik ellers lige så godt. Efter flere års kritik fik Forsvaret i 2016 ros af Rigsrevision for at have forbedret sit arbejde i Arktis.

LÆS OGSÅ Rigsrevisionen: Forbedret indsats i arktisk

Men nu halter det igen. Kun i to måneder af 2017 bliver inspektionsskibenes indsats i Grønland betegnet som ”tilfredsstillende”, mens otte måneder var ’mindre tilfredsstillende’, og to måneder var ’ikke tilfredsstillende’.

Det er i øvrigt beskrivelser fra Forsvaret selv.

Inspektionsskibe står blandt andet for eftersøgning- og redningsopgaver, fiskeriinspektion og suverænitetshåndhævelse.

OPERATIVE EVNE FOR INSPEKTIONSSKIBENE VED GRØNLAND

2016:
"Tilfredsstillende": 5 måneder
"Mindre tilfredsstillende": 7 måneder
"Ikke tilstredsstillende": 0 måneder

2017: 
"Tilfredsstillende": 2 måneder
"Mindre tilfredsstillende": 8 måneder
"Ikke tilstredsstillende": 2 måneder

Kilde: Rigsrevisionen beretning - "Forsvarets forudsætninger for at løse opgaver"

Og Forvaret har sat som mål, at der skal være mindst ét inspektionsskib i vandene omkring Grønland og Arktisk alle dage året rundt – eller 730 døgn fordelt over to skibe, som Forvaret formulerer det.

Det krav levede inspektionsskibene op til i 2017. Men det skete uden nødvendig, uddannet besætning, fastslår Rigsrevisionen.

I forhold til indsatsen i Karrat-fjorden sidste år beskriver chefen for det udsendte inspektionsskib, at indsatsen blev løst ’tilfredsstillende’ med de værnepligtige ombord.

Men Rigsrevisionen vurderer, at inspektionsskibene i Arktis i 2017 generelt var ”uden tilstrækkelige forudsætninger for at løse opgaven tilfredsstillende”.

LÆS OGSÅ Nye helikoptere koster på reaktionstiden i Grønland

Tvivlende resultat af NATO-øvelser

Faktisk fastslår Rigsrevisionen, at opgaveløsningen i tre måneder i 2016 var ”sårbar”, fordi et af inspektionsskibene manglede mindst ét besætningsmedlem.

Desuden har manglen på uddannede besætninger på skibene betydet, at Forsvaret ikke har fået det optimale ud af de øvelser, som inspektionsskibene i Arktis har mindst fire af om året for at leve op til NATOs krav, står der i rapporten.

Ifølge Forsvaret selv har skibene det rigtige antalt af stillinger til at kunne leve op til kravene. Men Forsvaret vil nu finde en løsning, så der kommer flere uddannet besætningsmedlemmer ombord på inspektionsskibene i Arktis, står der i beretningen fra Rigsrevisionen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt