Afsmeltningen af Indlandsisen fortsætter i en fart, der vil betyde endnu større oversvømmelser for især kystsamfund rundt i verden, vurderes det i et nyt, internationalt studie.Foto: Niels J. Korsgaard

Indlandsisen smelter syv gange hurtigere end i 90'erne

Afsmeltningen af Indlandsisen er nu syv gange kraftigere end i 1990'erne, advarer internationalt forskerhold.

Grønlands indlandsis forsvinder nu syv gange så hurtigt som i 1990'erne.

Smeltevand fra den grønlandske is vil betyde, at 100 millioner mennesker i klodens kystområder hvert år kommer til at opleve oversvømmelser sidst i dette århundrede - hvis det nuværende tempo fortsætter.

LÆS OGSÅ Europæisk hedebølge kan få negative følger for indlandsisen

Det konkluderer et internationalt hold på 96 polarforskere tirsdag i det videnskabelige tidsskrift Nature. 

Siden 1992 har Grønland mistet 3,8 billioner ton is - nok til at hæve det globale havniveau med 10,6 millimeter.

Tempoet er øget fra 33 milliarder ton is årligt i 1990'erne til gennemsnitligt 254 milliarder ton om året i det forløbne årti.

Havstigning øderlægger kystsamfund

Nature-studiet giver ifølge forfatterne det hidtil mest omfattende billede af istabet fra Grønland. Det er ledet af professor Andrew Shepherd fra University of Leeds og dr. Erik Ivins fra Nasas Jet Propulsion Laboratory i Californien.

Fra Danmark har blandt andet DTU Space, Geus, DMI og Københavns Universitet deltaget.

LÆS OGSÅ Indlandsisen smelter seks gange hurtigere end i 1980

- Som tommelfingerregel er det sådan, at for hver centimeters global havstigning udsættes yderligere seks millioner mennesker i kystområder for oversvømmelser, siger Andrew Shepherd i en pressemeddelelse.

Den samlede stigning i havene vil udsætte omkring 400 millioner mennesker for oversvømmelser i år 2100.

- Dette er ikke usandsynlige hændelser eller små virkninger. De sker og bliver ødelæggende for kystsamfund, understreger Andrew Shepherd.

Flere mennesker bliver ramt af oversvømmelser

Smeltningen toppede i 2011 med et istab på 335 milliarder ton og er derefter fladet ud. Nature-studiet medregner ikke den store afsmeltning i Grønland i sommeren 2019.

Den danske klimaprofessor, Sebastian Mernild, leder af Nansen Centeret i Bergen, har bidraget med data fra Østgrønland.

LÆS OGSÅ Indlandsisen smelter seks gange hurtigere end i 1980

- Flere mennesker vil blive berørt af oversvømmelser - omkring 40 millioner flere end forventet. Det er et vigtigt budskab.

 - Konklusionerne er tungtvejende og giver en god ballast til politikerne om de beslutninger, de skal træffe. De tilvejebringer også et godt fundament for den sjette hovedrapport fra FN's Klimapanel, som kommer i 2021, siger Mernild.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt