- Mange fortalte os, at de ikke får meget opmærksom fra de forskellige myndigheder i Grønland, da det er dyrt og tidskrævende at rejse til Qaanaaq, siger Christina Johnsen.Foto: Tilioq

Handicaptalsmandens rejserapport: Personer med handicap føler sig glemt i Qaanaaq

Sagsbehandlingen er langsom, og personer i kørestole får deres sager behandlet på gaden, fordi der ikke er ramper til kommunekontorerne. Det viser Tilioqs rejserapport fra Qaanaaq.

Det halter med at leve op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap i Qaanaaq. Det konkluderer handicaptalsmanden, Christina Johnsen. 

Tilioqs anbefaler:

 

• At Avannaata Kommunia får håndværkere til at sætte ramper op hurtigst muligt og finder alternative løsninger til at sagsbehandle borgere, der ikke kan komme ind i kommunekontoret, i acceptable omgivelser, indtil ramperne er sat op.

 

• At Avannaata Kommunia i samarbejde med Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold finder en løsning, så alle kommunale tilbud har en reel mulighed for at tilbyde døvetolkning. Herunder Familiecenteret, kommunekontoret, plejehjemmet og Majoriaq.

 

• At Tele Greenland prioriterer de mest isolerede områder, når højhastighedsnettet skal udvides og forbedres.

 

Handicapkonventionens artikel 9 siger:
"Tilgængelighed skal sikre, at samfundet indrettes på en måde, så personer med handicap kan deltage på lige fod med alle andre."

Hun og hendes hold i Tilioq har været nordpå og kigget på forholdene for personer med handicap i Qaanaaq.

- I og med at Qaanaaq er geografisk isoleret, utilgængeligt og at kommunen strukturelt og organisatorisk oplever en stor udskiftning af arbejdskraft så forværres og forstærkes udfordringerne for personer med handicap.

Det siger handicaptalsmanden, Christina Johnsen.

LÆS OGSÅ Flere henvender sig til Tilioq

På baggrund af rejsen, har Tilioq nu kommet med en rapport.

De har erfaret, at personer i kørestol blandt andet må få deres sager behandlet på gaden, gennem kommune-kontorets vindue, fordi Avannaata Kommunias kontor ikke er handicap-venlig.

Rapporten beskriver også:

- Langsom sagsbehandling, stor udskiftning af handicapfagligt personale og problemer med implementering af den nye handicaplov.

Handicapfagligt personale som for eksempel sagsbehandlere og støttepersoner.

Føler sig glemt

Handicaptalsmanden har haft møder med i alt 47 personer med handicap og deres pårørende. De gav udtryk for, at de manglede opmærksomhed fra myndighederne.

- Mange fortalte os, at de ikke får meget opmærksomhed fra de forskellige myndigheder i Grønland, da det er dyrt og tidskrævende at rejse til Qaanaaq. Mange gav i forlængelse heraf udtryk for, at de føler sig glemt. Det var også noget af det, vi erfarede under vores besøg i Qaanaaq, siger Christina Johnsen.

LÆS OGSÅ For første gang får Qaanaaq besøg af Handicaptalsmanden

Derfor har hun nu lavet anbefalinger, hvor der er plads til forbedringer på Avannaata Kommunias kontorer. Der er også kommet anbefalinger til blandt andet Naalakkersuisut, Selvstyret, Inatsisartut, Sundhedsvæsenet, Tele Greenland og KNR. Her ønsker Tilioq, at Allorfik sikrer videoer om misbrugsafvænning på KNR.      

- Anbefalingerne kan bruges som inspiration. Måske har de forskellige myndigheder og instanser allerede selv nogle gode løsningsforslag, som allerede er igangsat.

- Men det er vigtigt, at der bliver handlet, så Grønland kan efterleve FN’s handicapkonvention og ikke mindst yde borgerne med handicap den hjælp og støtte, de har krav på i henhold til lov om støtte til personer med handicap, siger Christina Johnsen.

Borgerne i Qaanaaq har krav på et system der virker

Tilioq ser gerne, at Avannaata Kommunia strammer op med at tilbyde hjælp til personer med handicap i Qaanaaq. 

- Borgere med handicap i Qaanaaq har krav på et system, der virker. De har ret til et system, der sikrer, at de får den støtte og hjælp, som de har krav på i forhold til handicaploven. De har ret til at leve et liv på lige fod med alle andre i Qaanaaq.

- Som det er nu, så er forholdene for personer med handicap vanskelige i Qaanaaq og ikke mindst i bygderne, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Tilioq har også snakket med personer med handicap og kommunale medarbejdere i bygderne Siorapaluk og Savissivik, som ligger i nærheden af Qaanaaq.

Læs rapporten her. Rapporten kommer dybere ind på andre forhold, så som tilgængelighed, kommunal sagsbehandling, børn og unge med særlige behov, beskæftigelse og social udsathed. 

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt