Handicaptalsmanden: Personer med handicap har det svært i Kujalleq

Under sin rejse rundt i Kommune Kujalleq har Tilioq oplevet flere alvorlige problemer for personer med handicap i kommunen.
Handicaptalsmand Christina Johnsen præsenterer i dag sin første rejserapport for Kommune Kujalleq. Foto © : Tilioq
Skrevet af Mette Nørmark
03. december 2019 14:57

Afslag om hjælp til dagligdagsgøremål, dårlige boligforhold og uegnet eller manglende personale. Det er nogle af de udfordringer, som Tilioq, Handicaptalsmanden, har fundet under sin rejse i Kommune Kujalleq. 

Det skriver Tilioq i sin rejserapport fra turen.

En af de store udfordringer handler om, at der både mangler støtte og personale til at hjælpe personer med handicap.

"Der blev berettet om, at hjælp og støtte var ophørt på grund af personalemangel, uden at der blev iværksat alternative løsninger", skriver Tilioq.

Mange føler sig overladt til sig selv

Og netop manglen på støtte og hjælp betyder, at rigtig mange personer med handicap føler sig overladt til sig selv.

"Der var rigtig mange, der ønskede hjælp til at klare dagligdagsgøremål, og som ikke havde familien i byen eller bygden til at hjælpe sig. Flere havde søgt hjælp hos myndingerne og fået afslag på hjælp," står der i rejserapporten.

LÆS OGSÅ Handicaptalsmand: Dybt utilfredsstillende rejseforhold for handicappede

Det er ikke kun folk, der er født med et handicap, der har store udfordringer i deres liv og dagligdag.

Ingen offentlige kørselsordninger

Også folk med aldersrelaterede handikap som dårlig hørelse og nedsat syn, har svært ved at få den hjælp, de har brug for. Og dét har store konsekvenser, skriver Tilioq.

LÆS OGSÅ Handicaptalsmand tager på rundrejse til byer og bygder

"Der var ingen offentlige kørselsordninger i nogle af de byer og bygder, Tilioq besøgte, til trods for at dette er en mulighed i den nuværende lovgivning. Dette kan medføre og yderligere forstærke ensomhed og social isolation, da personer med handikap bliver begrænset i sociale aktiviteter, da det er en omkostningstung byrde at køre så meget i blandt andet taxa."

Under sin rejse besøgte Tilioq blandt andet institutioner, værksteder og private i Kommune Kujalleq.

Du kan læse hele rapporten her.