Grønlands fremtid i Forsvaret: Ny uddannelse åbner mange døre for unge

Arktisk Kommando er klar til at uddanne unge her fra landet, når Arktisk Basisuddannelse går i luften til foråret næste år. Det er første gang, at Grønland får sin egen uddannelse under Forsvarsministeriet.
Angunnguaq Sethsen er ved at gøre klar til Arktisk Basisuddannelse i Kangerlussuaq. Det er i terrænnet bag ham, at de studerende blandt andet skal øve militære færdigheder. Foto © : KNR / Gaaba Olsen
22. oktober 2023 13:21

Angunnguaq Sethsen er trukket i soldateruniformen og står og kigger ud over sandede fjelde med lyseblå søer og dale i Kangerlussuaq. 

Snart skal beboerne i bygden vænne sig til at se flere som ham i landskabet.

- Man kommer til at se soldaterelever og instruktører, der render rundt og laver skydeøvelser og øver andre soldaterfærdigheder. Det er et godt terræn til at øve sig i at passe på sig selv og overnatte i naturen, siger Angunnguaq Sethsen, der er forsyningshjælper i Arktisk Kommando.

Til maj 2024 starter Arktisk Basisuddannelse i Kangerlussuaq, der er Grønlands første uddannelse under Forsvarsministeriet. Uddannelsen kan rumme op til 20 grønlandske unge i alderen 18 til 25 år, som vil blive uddannet i alt fra førstehjælp, militære færdigheder, brandbekæmpelse og at begå sig på et skib.

Hvad er Arktisk Basisuddannelse?

  • Uddannelse med fokus på beredskab og militære færdigheder.
  • Uddannelsen er finansieret af Forsvarsministeriet i Danmark med 50 millioner kroner.
  • Den varer et halvt år og foregår i Kangerlussuaq. Under det sidste forløb skal de studerende på ophold i Søværnet i Danmark.
  • De studerende får løn, kost og logi under uddannelsen, som er betalt af Forsvarsministeriet.
  • For at blive optaget på uddannelsen skal de studerende igennem en intelligensprøve, som er tilpasset grønlandsk sprog og kultur. Derefter bliver der foretaget en individuel vurdering, ligesom det kræver en godkendt helbredsundersøgelse.
  • Uddannelsen er adgangsgivende til optagelsesprøver til politiuddannelsen og Forsvaret.

Kilde: Arktisk Kommando

Når uddannelseskaravanen går i gang herhjemme i slutningen af oktober, vil Forsvaret være at finde, hvor de vil introducere den nye uddannelse. Det fortæller oversergent i Forsvaret, Thomas Ginnerup, der står i spidsen for uddannelsen.

- Uddannelsen er en værnsfælles uddannelse, der vil give adgang til alle værn, hæren, flyvevåbnet og søværnet.

Derudover vil den også give adgang til optagelsesprøven til politiuddannelsen og funktionsuddannelsen i Brandvæsenet i Grønland, siger Thomas Ginnerup.

Uddannelsen, der koster 50 millioner kroner og er finansieret af Forsvarsministeriet i Danmark, er en del af den Arktiske Kapicitetspakke, som blev underskrevet af naalakkersuisut og den danske regering i maj 2022.

Klar til førstehjælp, beredskab og forsvar

I et område af bygden med firkantede militærbygninger, som op til 1991 var del af den amerikanske militærbase, er en flaskegrøn bygning ved at blive renoveret. Den skal være hjem for de studerende i de seks måneder, Arktisk Basisuddannelse varer.

Thomas Ginnerup peger ud i et stort lokale, der bliver stuen, og forklarer, at rummet skal indrettes med PlayStation, spil og andet underholdning, der skal gøre det hjemligt for studerende.

Som det er i dag, er det svært at tiltrække grønlandske unge til forsvarsuddannelse i Danmark.

Derfor er den vigtigste forskel på værnepligtsuddannelsen i Danmark og Arktisk Basisuddannelse i Kangerlussuaq, at udsigten til fjelde og havet er velkendt for de studerende. Det vil forhåbentlig tiltrække flere unge, siger Thomas Ginnerup.

- Vi håber, at der kommer nogle unge mennesker, som kan tage nogle kompetencer med ud i både erhvervslivet, uddannelsessystemet og i samfundet, hvor der måske ikke er de kompetencer i forvejen, siger han.

Fokus i den nye uddannelse er at give de studerende nogle kompetencer til at styrke beredskabet her i landet, fortæller Thomas Ginnerup, der er OVERSERGENT i Forsvaret. Foto: Gaaba Olsen Foto © : KNR

Bygningen ligger et stenkast fra Arktisk Kommando, hvor de studerende blandt andet i fremtiden vil kunne få arbejde – ligesom Angunnguaq Sethsen.

Han er fra Nuuk, men flyttede til Danmark for at tage værnepligten i 2019. Nu bor han i Kangerlussuaq, hvor han som forsyningshjælper er ved at gøre klar til den nye uddannelse. Dagene går blandt andet med at sortere militærudstyr som uniformer og geværer i en stor lagerhal, der skal benyttes af de studerende.

- Jeg valgte at søge ind i Forsvaret, fordi jeg gerne vil være meget udenfor og være fysisk aktiv. Det er ikke noget for mig at skulle sidde i et lille lokale og kigge i bøger, siger han.

Militær eller ej - det er spørgsmålet

Da den danske regering første gang kom med et udkast til uddannelsen i 2021, vakte det stor kritik fra daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Naleraqs Pele Broberg.

- Det er jo en militær grunduddannelse, så den strider direkte imod vores demilitariseringsprincip, sagde Pele Broberg i juni 2021.

Arktisk Basisuddannelse bliver placeret i Kangerlussuaq, hvor Arktisk Kommando holder til. Her er Arktisk Kommandos Challenger-fly, som bliver brugt til overvågning. Foto © : KNR/Gaaba Olsen

Siden da fik naalakkersuisut ændret fokus i uddannelsen fra forsvar til beredskab. Og med den detalje ændret satte naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt (IA) sin underskrift på aftalen om en Arktisk Kapicitetpakke i 2022, som uddannelsen er en del af.

Som uddannelsen er landet nu, minder indholdet om værnepligten i Danmark. Men på spørgsmålet om, hvorvidt uddannelsen kan kaldes en grønlandsk værnepligt, svarer Thomas Ginnerup:

- Nej. Vores primære fokus i uddannelsen er ikke at lave soldater til Danmark.

- Fokus er at give unge nogle kompetencer, som kan bruges heroppe. Og de opgaver, som oftest har brug for at blive styrket, er de beredskabsmæssige opgaver. Det er også en del af det, Forsvaret løser i Grønland, siger han.

Den øvelse starter, når de unge trækker i soldateruniformer og indtager de sandede fjelde.