God start for Greenland Oil Spill Response A/S

Greenland Oil Spill Response A/S har afholdt ordinær generalforsamling d.d. Selskabet kom ud af 2012 med et resultat på 298.593 kr. Regnskabsåret 2012 havde kun godt 5 måneder, idet selskabet blev stiftet 20. juli 2012. Sammenholdt med årets aktiviteter må årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet er kommet godt fra start, og har indledt en tæt dialog med olieselskaberne og myndighederne, skriver Informationschef i Grønlands Selvstyre, Sofia Geisler.

Selskabets forretningsgrundlag er mod betaling at stille oliespildsbekæmpelsesudstyr til rådighed for olieselskaber i Grønland. Olieselskaber, som har licenser efter råstofloven, skal have et godkendt olieforureningsberedskab for at operere i Grønland.

Olieselskaberne er forpligtet til at anvende Greenland Oil Spill Response A/S’ udstyr i deres beredskabsplaner medmindre udstyret ikke er teknisk eller kommercielt konkurrencedygtigt. Derudover er andre virksomheder også begyndt, at være på forkant med deres oliespildsberedskab til havs og det er selskabets forventning, at dette marked vil vokse. 

På længere sigt er det visionen, at selskabet udbygges til et fuldt udviklet oliespildsberedskabsselskab, der kan levere serviceydelser samt udstyr i hele området nord for 60° N i overensstemmelse med de bedste internationale standarder.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtaler:

- Det er glædeligt, at der nu findes et oliespildsberedskabselskab i Grønland, som kan være med til at sikre hurtig og effektiv bekæmpelse af olieforurening, hvis uheldet skulle være ude. Jeg ser frem til at følge selskabets udvikling.

Selskabets bestyrelse består af følgende personer: Steen O. Hansen, Oddbjørg V. Greiner og Hanne Berthels.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl