GME's miljøundersøgelser ligger klar

GME har afleveret sine undersøgelser af en mines påvirkninger på både miljø og samfundet.
Foto © : KNR
03. december 2015 09:51

Minen i Kuannersuit er nu kommet endnu et skridt nærmere den endelige godkendelse.

GME har nu færdiggjort de undersøgelser, der skal ligge til grund for den udnyttelsesaftale, som selskabet håber at kunne søge om inden længe.

Det er den såkaldte VVM, Vurdering af virkning på miljø og VSB, vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed, som nu er afleveret til Selvstyret.

Firmaet Orbicon står bag VVM'en, mens Niras har stået for at udforme VSB'en.

 

Undersøgelser skal tjekkes

Næste skridt i processen bliver så, at Selvstyret vurderer de to rapporter.

Den miljømæssige del bliver kigger igennem af forskerne fra DCE og Grønlands Naturinstitut, mens Departementet for Erhverv selv tjekker om VSB'en lever op til de lovmæssige krav.

Læs også Geokemiker forklarer farerne ved uranminedrift

Når så rapporterne har været gennem dette tjek og er blevet rettet til for eventuelle mangler, så er de klar til at blive sendt ud i den endelige høring.

 

Bliver behandlet i Grønland

GME gør i sin meddelelse opmærksom på, at de efter ønske fra Selvstyret har lavet en model, hvor både uran og de sjældne jordarter bliver behandlet i Grønland på et særligt raffinaderi.

Denne del af processen, skaber nogle større miljømæssige udfordringer, men er også forbundet med de største fordele i forhold til arbejdspladser og skatteindtægter.