Greenland Minerals placerer sig i en offerrolle. De er bange for befolkningen, og de er utilfreds med den beslutning, der er på vej til at blive truffet omkring projektet, siger Anne Merrild Hansen.Foto: Malik Brøns / KNR

Forsker om Greenland Minerals afbud til borgermøder: De placerer sig i en offerrolle

Borgermøderne om mineprojektet ved Kuannersuit er startet med Naalakkersuisuts Naaja Nathanielsen i spidsen. Men mineselskabet selv vil ikke deltage. Det undrer Anne Merrild Hansen fra Ilisimatusarfik.

- Det er første gang, jeg nogensinde har hørt om, at der bliver holdt et borgermøde, som handler om licenstildeling til et mineprojekt, hvor mineselskabet ikke er dukket op.

Det siger Anne Merrild Hansen. Hun er civilingenør og professor med speciale i storskalaprojekter ved Ilisimatusarfik i Nuuk og Aalborg Universitet.

Fakta om Kuannersuit-projektet:

 

  • Kuannersuit ligger cirka 7,5 kilometer nord for byen Narsaq.
  • Hvis Greenland Minerals får en udvindingstilladelse, bliver det i en åben mine i 700 meters højde.
  • Greenland Minerals vil holde minen i drift i 37 år.
  • Projektet forventes at skabe 328 grønlandske arbejdspladser, når minen er i drift.
  • Området indeholder blandt andet sjældne jordarter, uran og thorium.
  • Minen vil producere 3 millioner ton malm om året.
  • På 37 år vil minen producere 111 millioner ton restaffald og 111 millioner ton gråbjerg (ubrugt klippemateriale).

Kilde: Greenland Minerals VVM og VSB-rapport.

I går mandag blev det første borgermøde om Kuannersuit holdt i Sydgrønland. Men der var ingen repræsentanter til stede fra mineselskabet Greenland Minerals.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen (IA), indledte mødet med at sige, at man ikke vil kunne svare på alle spørgsmål om mineprojektet, netop fordi Greenland Minerals ikke var med. 

LÆS OGSÅ Politiet: Ingen risiko ved at deltage i borgermøder

Ifølge Greenland Minerals så frygter selskabet for sine medarbejdere og repræsentanters sikkerhed. Derfor har selskabet meldt afbud.

Anne Merrild Hansen mener dog, at årsagen er, at selskabet ikke har lyst til at deltage, fordi mineprojektet ikke vil blive til noget foreløbig. Koalitionen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq har nemlig lovet at stoppe projektet, hvis de vandt valget i april. 

- Man kan sige, at der jo ikke er nogen interesse for Greenland Minerals at deltage på de her borgermøder, fordi de på nuværende tidspunkt ikke har udsigt til at påvirke hverken folkets holdning eller til den politiske stillingtagen.

- Spillet er tabt, og det næste skridt fra deres side, hvis de vælger at gå den vej, det er nok en retssag, siger Anne Merrild Hansen. 

Gider ikke verbale tæsk

På den anden side forstår hun også godt, at selskabet ikke vil deltage ved møderne, da projektet har mødt stort lokal modstand.

Ved borgermøderne i februar i Narsaq troppede den lokale foreningen op, Urani Naamik (Nej til uran), og demonstrerede.

Men Greenland Minerals' afbud betyder også, at alles meninger og holdninger ikke vil blive hørt i forbindelse med møderne, mener Anne Merrild Hansen.

LÆS OGSÅ Greenland Minerals sætter advokater til at undersøge Kuannersuit-projektet

- Borgermøderne er jo et sted, hvor folk har mulighed for at udtrykke sig og blive hørt i nogen sager, som vedrører projekter, der kan få altafgørende betydning for, hvordan deres liv kommer til at sidde i fremtiden.

- Det at Greenland Minerals ikke deltager, det giver nogle fattigere borgermøder, hvor der er mindre chance for at få italesat og skabt en dialog, som i virkeligheden kan føre til bedre processer i fremtiden, siger hun.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen (IA), vil til efterårssamlingen fremsætte et lovforslag om uranforbud, som gør det muligt at afvise Greenland Minerals' mineprojekt ved Kuannersuit.

- Den meddelelse Greenland Minerals har sendt ud, den placerer dem i en offerrolle. De er bange for befolkningen, og de er utilfreds med den beslutning, der er på vej til at blive truffet omkring projektet, siger Anne Merrild Hansen.

Greenland Minerals har dog ret til at blive væk - det står ikke skrevet i loven, at de skal deltage. 

Ifølge Naalakkersuisut så vil alle spørgsmål i forbindelse med borgermøderne blive skrevet ned. Det bliver skrevet ned i en såkaldt hvidbog.

Hvidbogen er et dokument, der indeholder spørgsmål og bekymringer, som selskabet så skal svare på i hvidbogen.  

KNR har forsøgt at få en kommentar fra Greenland Minerals, men selskabet har ikke meldt tilbage på henvendelsen.