Forfatningsformand bløder op

Forfatningskommissionens formand vil alligevel undersøge muligheden for at lave en forfatning, der respekterer grundloven.
Foto © : KNR
24. maj 2017 14:12

Festtalerne stod i kø, da Inatsisartut i efteråret gav Naalakkersuisut bemyndigelse til at nedsætte forfatningskommissionen og træffe vigtige beslutninger om kommissionens arbejde.

Nu har den forhastede behandling af sagen dog givet bagslag, og Inatsisartut og forfatningskommissionen er utilfredse med Naalakkersuisuts beslutninger.

Kommissionsformand Vivian Motzfeldt har tidligere stået stejlt på, at kommissionen udelukkende vil arbejde med en forfatning, der først kan gælde, hvis Grønland bliver selvstændigt.

Naalakkersuisoq for selvstændighed Suka K. Frederiksen står dog fast på, at kommissoriet skal følges. Der står, at der skal laves en forfatning i to tempi. Det vil sige, at forfatning kan træde i kraft med det samme under den danske grundlov. Og hvis Grønland senere bliver selvstændigt, så træder resten af forfatningen i kraft.

Armlægning for åben tæppe

Det skrev lovudvalget om forslaget om nedsættelse af forfatningskommissionen:


- Man kan frygte, at eftertiden og kommende generationer må undre sig og spørge sig selv, om vi virkelig fandt de beslutninger, som skulle træffes om en grønlandsk forfatningskommission af så underordnet betydning, at der ikke var behov for at give vort parlament og vor befolkning mere end en weekend til at sætte sig ind i, overveje og drøfte forslaget.

- Som beslutningsforslaget er affattet, vil en vedtagelse i den foreliggende form indebære, at Naalakkersuisut bemyndiges til at etablere en forfatningskommission.

 

Det vil betyde, at Inatsisartut overlader det til Naalakkersuisut selv at træffe de valg, som er omtalt ovenfor; det vil sige blandt andet spørgsmålet om kommissoriets indhold og kommissionens sammensætning.


Dette kan forekomme paradoksalt set i lyset af, at det i redegørelsen klart er forudsat, at Inatsisartut / et udvalg i Inatsisartut træffer disse valg.


Kilde: Lovudvalgets betænkning vedrørende etablering af forfatningskommissionen

- Vores budskab er, at kommissionen skal arbejde uafhængigt. Men den er forpligtiget til at følge kommissoriet. Vi forventer også, at det vil blive fulgt, siger naalakkersuisoq for selvstændighed, Suka K. Frederiksen, til KNR.

De seneste uger har offentligheden været vidne til en armlægning mellem naalakkersuisoq for selvstændighed og formanden for forfatningskommissionen, Vivian Motzfeldt - begge fra Siumut.

De to politikere har været stærkt uenige om, hvorvidt forfatningen skal laves i et eller to tempi.

LÆS OGSÅ Forfatningsarbejdet er skudt i gang

Nu åbner kommissionsformanden dog for muligheden for, at kommissionen retter sig efter Naalakkersuisuts beslutning om, at forfatningsforslaget skal kunne træde i kraft i to tempi:

- Hvis det viser sig, at en forfatning under den danske grundlov er den bedste overgang til, at vi får vores egen forfatning, så vil den model selvfølgelig blive valgt, lyder det nu fra Vivian Motzfeldt, der ellers tidligere har udtalt, at en forfatning, der tager hensyn til grundloven, er meningsløs.

Naalakkersuisut sad opfordring overhørig

Inatsisartut gav magten over forfatningskommissionen til Naalakkersuisut i efteråret, da Inatsisartut valgte at hastebehandle sagen om etableringen af forfatningskommissionen på én weekend.

På trods af skarpe advarsler i lovudvalgets betænkning, tog Inatsisartut ikke stilling til centrale spørgsmål om forfatningsarbejdet. Inatsisartut kom i stedet med en kortfattet opfordring til Naalakkersuisut om, at kommissionen skulle udarbejde et forslag til en forfatning.

Den opfordring valgte Naalakkersuisut dog at sidde overhørig, og gøre det stik modsatte. Naalakkersuisut har befalet kommissionen, at udarbejde en forfatning i to tempi, således at en del af forfatningen kan træde i kraft under den danske grundlov, og en anden del kan træde i kraft hvis landet bliver selvstændigt.

LÆS OGSÅ Uenighed om forfatningsforslag

 

LÆS OGSÅ Suka slukker for debat