Kim Kielsen lejede båden ud til sin ven i perioden fra 27. april til 19. maj, og beslutningen om at hæve kvoten på stenbidere blev taget 12. maj.

Eksperter vurderer: Kielsen var inhabil, da stenbiderkvoten blev forhøjet

Kim Kielsen mener ikke, at han var inhabil, da han var med til at hæve stenbiderkvoten med 204 ton. Eksperter mener det modsatte.

Rettelse: Det har tidligere stået i artiklen, at Kielsens ven flere gange indhandlede stenbidere, efter at kvoten blev hævet.

Det kan vi ikke dokumentere, og derfor har vi fjernet sætningen.

Var Kim Kielsen inhabil, da han var med til at forhøje kvoten på stenbidere med 204 ton?

Det er det helt centrale spørgsmål, der kredser om formanden for naalakkersuisut, der er blevet beskyldt for at have handlet til egen fordel ved at hæve stenbiderkvoten med 204 tons.

Onsdag aften fortalte han i et interview med Qanorooq, at han har tjent 27.000 kroner på at udleje sin båd til en god ven under stenbiderfiskeriet.

LÆS OGSÅ Kim Kielsen afviser beskyldninger: Jeg var ikke inhabil

Kim Kielsen selv afviser blankt beskyldningerne om, at han var inhabil og dermed brød forvaltningsloven. Men spørger man Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet, så skulle Kim Kielsen ikke have været med til at hæve kvoten.

Hvad siger loven?

§ 3. Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

...

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

...

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

 

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.
Stk. 2. For medlemmerne af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

- Udgangspunktet er jo, at man skal erklære sig inhabil, hvis man har en økonomisk interesse i sagens udfald, og der er åbenbart en økonomisk interesse her, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Han bakkes op af en af Danmarks førende eksperter i forvaltningsret - Sten Bønsing, der ser det som et klart eksempel på en interessekonflikt.

- En personlig økonomisk interesse i en beslutning er et helt klassisk eksempel på, at man er inhabil, og det, vil jeg vurdere, er tilfældet i denne sag, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

En mindre sag

Kim Kielsen forklarede i onsdagens Qanorooq, at han havde lejet båden ud til sin gode ven, fordi vennens båd var gået i stykker, og at de 27.000 kroner blot gik til at dække bådens faste udgifter.

Bent Ole Gram Mortensen siger da også, at Kielsens indtjening gør det til en mindre sag.

- Man taler ikke om inhabilitet, hvis der er tale om en meget lille interesse, eller hvis der ikke har været mulighed for, at han kunne påvirke sagens udfald, siger professoren, men tilføjer:

- Det er en relativt lille sag, men rent principielt burde han nok have erklæret sig inhabil.

Kim Kielsen lejede båden ud til sin ven i perioden fra 27. april til 19. maj, og beslutningen om at hæve kvoten på stenbidere blev taget 12. maj.

KNR har forsøgt at få en kommentar fra Kim Kielsen selv, men han har ikke ønsket at kommentere professorernes vurderinger.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt