Drikkevand i Nuuk: Mystisk fund af sprøjtemiddel kan skyldes laboratoriefejl

Vandprøver fra drikkevandet i Nuuk havde i februar rester af et sprøjtemiddel. Nu er vandet rent, men forureningskilden er stadig ukendt.
I vandprøver fra Cirkussøen i Nuuk, som forsyner dele af byen med rent drikkevand, blev der fundet store mængder sprøjtemiddel i februar. Foto © : Malik Brøns / KNR
06. april 2022 14:44

Det vakte stor undren, da det i februar kom frem, at der var fundet rester af sprøjtemidlet triazol i vandprøver fra vandsøerne i Nuuk.

Triazol bliver normalt brugt i landbruget til at bekæmpe svampeangreb på afgrøder, men kan også forekomme i maling og i hydraulikvæsker.

LÆS OGSÅ Mystisk sprøjtemiddel fundet i drikkevandet i Nuuk

Derfor gav det heller ingen mening, at stoffet nu var fundet i drikkevandet.

- Det er lidt overraskende, at det er fundet der, for det er et stof, der kan findes i områder, hvor man anvender sprøjtemidler imod svampe. Det gør man jo ikke i det område, lød det tilbage i februar fra landslæge Henrik L. Hansen.

Nu er der dog kommet afgørende nyt frem i sagen, som retter mistanken væk fra vandkvaliteten i vandsøerne. Nye vandprøver afslører nemlig, at drikkevandet i Nuuk ikke længere indeholder triazol.

Mistanken rettes mod laboratoriet

I en pressemeddelelse skriver departementet for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, at der er udtaget et dobbeltsæt vandprøver, for at analysere drikkevandet ved to forskellige laboratorier i Danmark.

Resultaterne fra begge laboratorier ser fine ud, hvorfor drikkevandet i Nuuk altså ikke fejler noget.

Mistanken er nu rettet mod laboratoriet:

- Det har formentlig været en fejl på laboratoriet, som gjorde, at departementet i februar pludselig fik en melding om, at der var fundet 1,2,4-Triazol i vandprøverne fra Nuuk, står der i pressemeddelelsen fra departementet.

Hvis det er tilfældet, er den gode nyhed, at der aldrig har været triazol i drikkevandet.

Spørgsmålet er så, hvordan sprøjtemidlet så er havnet i vandprøverne?

Holder øje med gifte i drikkevandet

En mulighed er, at vandprøverne er blevet forurenet på laboratoriet i forbindelse med den rutinemæssige test af vandkvaliteten.

Det kan også være, at prøveglassene har indeholdt små mængder af triazol, eller at personen, som har indsamlet prøverne, har haft noget på hænderne, som har tilført triazol til vandet.

Indtil videre er det stadig et mysterium, hvordan sprøjtemidlet er endt i vandprøverne.

Derfor vil der i den kommende tid blive udtage flere vandprøver fra drikkevandssøerne i Nuuk.