Ifølge landslæge Henrik L. Hansen er det et mysterium, hvordan stoffet er havnet i vandet.Foto: Anne Meisner Synnestvedt / KNR

Mystisk sprøjtemiddel fundet i drikkevandet i Nuuk

Det er et mysterium, hvorfor der er fundet rester af et sprøjtemiddel i drikkevandet i Nuuk. Landslægen fastslår, at vandet stadig kan drikkes.

I Vandsøen og Cirkussøen i Nuuk er der fundet rester af det kemiske stof triazol i drikkevandet. 

Det er tale om et sprøjtemiddel, som normalt bruges til at bekæmpe svampeangreb på landbrugsafgrøder, men som også kan forekomme i maling og i hydraulikvæsker.

Ifølge landslæge Henrik L. Hansen er det et mysterium, hvordan stoffet er havnet i vandet.

- Det er lidt overraskende, at det er fundet der, for det er et stof, der kan findes i områder, hvor man anvender sprøjtemidler imod svampe. Det gør man jo ikke i det område.

Skal borgerne i Nuuk være bekymrede for at drikke vandet fra vandhanerne? 

- Nej, det skal de ikke umiddelbart. Drikkevandet skal være rent. Men det er stof, der ikke på nogen måde er giftigt at indtage i de mængder, som findes i vandet, siger Henrik L. Hansen til KNR.

Naalakkersuisoq er bekymret

Det er vandprøver fra de to vandsøer, som den 23. februar 2022 viste, at triazol forekommer i koncentrationer mellem 0,22 og 0,71 mikrogram per liter drikkevand.

Hermed ligger koncentrationen langt over grænseværdi på 0,1 mikrogram, som er gældende i Danmark og store dele af Europa. 

Og da langtidseffekterne af indtagelse af stoffet ikke er belyst, vækker fundet også bekymring hos Kalistat Lund, der er naalakkersuisoq for miljø. 

I en pressemeddelelse siger han:

- Der skal ikke findes rester af sprøjtemidler eller anden forurening i vores drikkevand, og derfor skal forureningskilden undersøges til bunds.

I samarbejde med Nukissiorfiit har Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø iværksat nye prøvetagninger af vandet i Nuuk. Det skal afklare, om der er tale om en fejl. 

Det tager cirka 3-4 uger inden resultaterne af de nye vandprøver ligger klar. Der er derudover igangsat en undersøgelse af mulige kilder til forureningen.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl