Mystisk sprøjtemiddel fundet i drikkevandet i Nuuk

Det er et mysterium, hvorfor der er fundet rester af et sprøjtemiddel i drikkevandet i Nuuk. Landslægen fastslår, at vandet stadig kan drikkes.
Ifølge landslæge Henrik L. Hansen er det et mysterium, hvordan stoffet er havnet i vandet. Foto © : Anne Meisner Synnestvedt / KNR
25. februar 2022 13:58

I Vandsøen og Cirkussøen i Nuuk er der fundet rester af det kemiske stof triazol i drikkevandet. 

Det er tale om et sprøjtemiddel, som normalt bruges til at bekæmpe svampeangreb på landbrugsafgrøder, men som også kan forekomme i maling og i hydraulikvæsker.

Ifølge landslæge Henrik L. Hansen er det et mysterium, hvordan stoffet er havnet i vandet.

- Det er lidt overraskende, at det er fundet der, for det er et stof, der kan findes i områder, hvor man anvender sprøjtemidler imod svampe. Det gør man jo ikke i det område.

Skal borgerne i Nuuk være bekymrede for at drikke vandet fra vandhanerne? 

- Nej, det skal de ikke umiddelbart. Drikkevandet skal være rent. Men det er stof, der ikke på nogen måde er giftigt at indtage i de mængder, som findes i vandet, siger Henrik L. Hansen til KNR.

Naalakkersuisoq er bekymret

Det er vandprøver fra de to vandsøer, som den 23. februar 2022 viste, at triazol forekommer i koncentrationer mellem 0,22 og 0,71 mikrogram per liter drikkevand.

Hermed ligger koncentrationen langt over grænseværdi på 0,1 mikrogram, som er gældende i Danmark og store dele af Europa. 

Og da langtidseffekterne af indtagelse af stoffet ikke er belyst, vækker fundet også bekymring hos Kalistat Lund, der er naalakkersuisoq for miljø. 

I en pressemeddelelse siger han:

- Der skal ikke findes rester af sprøjtemidler eller anden forurening i vores drikkevand, og derfor skal forureningskilden undersøges til bunds.

I samarbejde med Nukissiorfiit har Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø iværksat nye prøvetagninger af vandet i Nuuk. Det skal afklare, om der er tale om en fejl. 

Det tager cirka 3-4 uger inden resultaterne af de nye vandprøver ligger klar. Der er derudover igangsat en undersøgelse af mulige kilder til forureningen.