Foto: KNR

Dokumentation: Brev fra Fængselsforbundet til justitsministeren

Vi er slet og ret bange for, hvad der kommer til at ske med vores kollegaer i nord: Her er brevet, som Fængselsforbundet har sendt til den danske justitsminister efter besøget i anstalten i Nuuk.

Kære Nick Hækkerup.

Fængselsforbundets ledelse er netop vendt hjem fra Grønland, hvor vi blandt andet har besøgt vores kollegaer i den nye anstalt i Nuuk.

Vi er vendt hjem med en bekymring for personalesituationen i Kriminalforsorgen i Grønland, der egentlig slet ikke kan indfanges i det milde ord ’bekymring’. Vi er tættere på at være slet og ret bange for, hvad der kommer til at ske med vores kollegaer i nord.

Det er der flere grunde til. Der mangler betjente i alle grønlandske anstalter. Eksempelvis skal der 49 betjente til at drive den nye anstalt i Nuuk. Aktuelt er der 35, hvoraf 5 er langtidssygemeldte og 22 er uerfarne elever.

LÆS OGSÅ Fagforbund er stærkt bekymret over forholdene på ny anstalt

På grund af personalemanglen lukker Kriminalforsorgen nu en afdeling i den nye anstalt. Problemerne forstærkes af den nye lovgivning, der tillader grønlandske forvaringsdømte at afsone i Grønland. Det betyder, at grønlandske forvaringsdømte fra Herstedvester Fængsel sendes tilbage til Grønland. De er stærkt udadreagerende og farlige og kommer til at belaste anstalten i Nuuk yderligere. I Danmark kan man sende denne type indsatte til aflastning i andre fængsler. Det kan man ikke i Grønland.

Som bekendt mangler der også fængselsbetjente i Danmark, hvilket gør det vanskeligt at udstationere danske kollegaer til Grønland. I et forsøg på at afbøde personalemanglen i Grønland, har Fængselsforbundet derfor foreslået midlertidige ansættelser af pensionerede fængselsbetjente. Det har foreløbig resulteret i, at der arbejdes på 13 kontrakter. Det er dog ikke en varig løsning, men alene brandslukning. Det der er brug for, er rekruttering af kvalificeret grønlandsk personale.

Kriminalforsorgen i Grønland gør, hvad de kan. Men når ansøgerne opdager, hvad lønnen er, trækker de ansøgningen tilbage. En grønlandsk anstaltsbetjent begynder med en løn på 17.600 kroner om måneden. Ved fastansættelsen stiger lønnen til 18.700 kroner. Det er en meget lav løn i Grønland, hvor der i øjeblikket er højkonjunktur. To-sprogede kan uden problemer få arbejde til væsentligt højere løn.

LÆS OGSÅ Efter besøg i Nuuk: Fængselsforbund vil gå til ministeren

En undersøgelse af lønforskellene mellem Grønland og Danmark, som Justitsministeriet iværksatte i foråret 2017, viser, at lønforskellen mellem en dansk fængselsbetjent og en grønlandsk anstaltsbetjent er på cirka 4.500 kroner om måneden. Hvis staten ønsker en stabil, ordentlig og sikker drift, er det nødvendigt af hæve lønnen for anstaltsbetjentene.

Leveomkostningerne i Grønland er høje. Huslejen i Nuuk er eksempelvis på niveau med København. I 1993 blev lønnen udlignet mellem danske og grønlandske politibetjente. Vi foreslår, man følger samme model i forhold til de grønlandske anstaltsbetjente. Det er ikke rimeligt, at staten gør forskel på sine ansatte. Der iværksættes snart store anlægsprojekter i Grønland, som uvilkårligt vil øge efterspørgslen på arbejdskraft yderligere og dermed forværre udfordringen for Kriminalforsorgen. Situationen er altså stærkt bekymrende.

Det er især essentielt, at lønnen forbedres hurtigst muligt for anstaltsbetjentene, hvis Kriminalforsorgen i Grønland skal løfte sig fra sammenbruddets rand. Dét kræver et politisk indgreb. Vi skal derfor anmode om, at der iværksættes handling for at afhjælpe situationen i Grønland, og vi foreslår et hurtigt møde om sagen.

Med venlig hilsen Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsfobundet. 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt