Årelang sagsbehandling: - Det er overordentligt kritisabelt

Inatsisartuts Ombudsmand retter skarp kritik mod Avannaata Kommunia, som har ladet en ansøgning om førtidspension ligge i mere end tre år. Kommunen anerkender kritikken.
Alt i alt finder ombudsmanden den samlede sagsbehandlingstid på over fire år meget kritisabel. Foto © : KNR
Skrevet af Anders Rytoft
09. juli 2023 09:15

Ombudsmanden, Vera Leth, lægger ikke fingre imellem.

Hun mener, at Avannaata Kommunia har behandlet en borger overordentligt kritisabelt.

Udmeldingen kommer på baggrund af en ansøgning om førtidspension, som har ligget ubehandlet i mere end tre år, hvilket strider mod god forvaltningsskik. En sag skal behandles så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt, understreger ombudsmanden.  

Det har ikke været tilfældet i den konkrete sag.

En lang proces

Tilbage i august 2018 søgte en borger om førtidspension, men kommunen undlod helt at lave en sagsbehandling. Det var først, da borgeren rykkede kommunen i december 2021, at der blev afholdt et møde med borgeren.

Det fremgår af et notat, at borgeren blev bedt om at indhente en lægeerklæring - også selvom vedkommende allerede havde fået og afleveret en. Det skyldes, at kommunen i sin tid ikke havde videresendt lægeerklæringen til den relevante afdeling. 

Heller ikke tredje gang blev lykkens gang. For selvom borgeren igen blev indkaldt til en række møder efter at have rykket kommunen igen i september 2022, stod sagen stadig i stampe. Kommunen insisterede på, at der skulle laves en ny lægeerklæring. 

Den blev udarbejdet i december 2022. Samme måned søgte borgeren om førtidspension på ny.

I starten af indeværende år oplyste en sagsbehandler, at der ikke var mulighed for tildeling af 50 procent førtidspension kombineret med 50 procent fiskelicens, hvorfor borgeren valgte trække sin ansøgning om førtidspension tilbage.

Anerkender kritikken

Ombudsmanden finder, at kommunen flere gange har glemt borgerens sag, og at der alene har været fremdrift i sagen, når borgeren har rykket kommunen.

Vera Leth tilføjer:

- Ombudsmanden finder det overordentligt kritisabelt, at sagen har ligget ubehandlet i en periode på mere end tre år, samt at kommunen først blev opmærksom på den manglende sagsbehandling, da borgeren rykkede kommunen.

Alt i alt finder hun den samlede sagsbehandlingstid på over fire år meget kritisabel.

Avannaata Kommunia tager kritikken til efterretning, og arbejder for at det ikke gentager sig. 

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Aviâja Madsen, direktør for forvaltningen for familie. 

- Det er uacceptabelt og beklageligt, at sagsbehandlingen har varet i så lang tid, mener direktøren. 

Hun understreger, at det ikke er en normal sagsbehandlingstid, kommunen tilbyder borgerne. 

- Avannaata Kommunia arbejder for, at borgerne får den bedste sagsbehandling. Forvaltningen for Familie vil lave en redegørelse til kommunalbestyrelsen om forløbet, og hvordan man vil sikre, at det ikke skal gentage sig, oplyser Aviâja Madsen.