Foto: KNR

Bygderne føler sig overset i valgkampen

Bygderne føler sig overset i valgkampen, der snart er slut. Det fortæller borgere fra tre af landets bygder.

Valgkampen har været præget af trafikale udfordringer i både Syd-, Øst-, og Nordgrønland.

Det betyder, at mange bygder ikke har fået besøg af kandidater. Men bygdeborgerne føler sig heller ikke repræsenteret i de debatter, der har foregået i hele landet.

Et af emnerne, er at de savner forbrændingsanlæg, fortæller formanden for bygderådet i Aappilattoq ved Nanortalik, Angajo Manassen.

Ifølge ham er det kun meget få bygder, hvor forbrændingsanlæggene rent faktisk er i gang. Han savner politikernes svar på, hvordan de vil sørge for, at der kommer fut i anlæggene?

- Anlægget i Aappilattoq  blev bygget i 1990-erne og var i brug lidt over 1 år, og nu ligger anlægget hen til ingen verdens nytte, fortæller Angajo.
 

Forbrændingsanlæg og kateketer

Han savner også svar på spørgsmålet om, hvordan politikerne vil sikre, at der kommer flere kateketer og organister ud i landets bygder.

- De fleste kateketer rundt rundt omkring i Grønland er ved blive pensioneret, og der burde ske en uddannelse indenfor kateket og organistuddannelsen, mener Angajo Manassen.

I bygderne Kullorsuaq og Isortoq i henholdsvis nord og øst savner de børnehaver. I Isortoq går børnene i børnehave i to sammenlagte fangerhytter, hvor der er mistanke om skimmelsvamp, fortæller Henrik Potzch fra bygden.

Han savner også nye undervisningslokaler til bygdens ni elever, men det er ikke et emne, politikerne har berørt i valgkampen.

I Kullorsuaq og Nordgrønland er det også børnene, der er i fokus. Karl-Erik Jensen fra bygderådet fortæller, at skolen bliver brugt som børnehave i mangel af bedre, men han genkender også problemerne, som hans bygdefælle i Aappilattoq nævner: manglende forbrændingsanlæg og kateketer.

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt