Borgmester: Uranforbud vil få investeringer til at blomstre her hos os

Fåreholderne har været tilbageholdende med at udvide på grund af frygten for et mineprojekt i Kuannersuit, siger Stine Egede.
Stine Egede blev borgmester i Kommune Kujalleq efter kommunalvalget i april. Foto © : Inuit Ataqatigiit
12. november 2021 10:10

Et forbud mod uran vil nu få investeringerne til at blomstre i Sydgrønland.   

Det tror i hvert fald Stine Egede (IA), der er borgmester i Kommune Kujalleq. 

 Hun er derfor ovenud tilfreds med, at Inatsisartut i tirsdags med et spinkelt flertal stemte for uranforbuddet. 

- Mange har ikke turdet investere, fordi de ikke vidste, om der ville komme en uranmine, der ville kunne forurene et stort område, hvor der er fårehold. Derfor er det en stor lettelse, at Inatsisartut har taget beslutningen, siger Stine Egede til KNR og uddyber:    

Loven om forbud mod uran:
 
  • Paragraf 1: Forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran er ikke tilladt.
  • Hvis forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse er rettet mod et andet råstof end uran, så må det gennemsnitlige indhold af uran ikke være over 100 gram per ton, altså 100 ppm. 
     
  • Paragraf  2:  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at forbuddet også skal gælde for andre radioaktive grundstoffer end uran. 
     
  • Paragraf 3. Naalakkersuisut kan indskrænke eller tilbagekalde enhver tilladelse til forundersøgelser, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, hvis der ikke kan ske udnyttelse i overensstemmelse med paragraf  1. 
  • Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde. 

-  Der er nogle fåreholdersteder, som ikke har turdet at udvikle sig. Der er også nogle, der har haft tanker om at udvikle andre former for dyrehold, men som ikke har turdet, fordi de ikke vidste, hvad der ville ske i Narsaq. Så der er en del potentiale, som jeg er sikker på vil komme frem i de kommende år.

Der er ikke fåreavlere i selve Narsaq, men ved fjordene omkring Narsaq render både får og landmænd rundt på deres gårde.

Fåreavlerne er blandt andet bekymret for, at uranholdigt støv fra minen ville kunne blive spredt ud over fårene og deres græsgange. 

Fåreholderforeningen har omkring 70 medlemmer.

Narsaq på landekortet

Narsaq kom for alvor på grønlandskortet i år, hvor der har blæst andre politiske vinde over fjeldet Kuannersuit bag byen. Her vil det australske selskab Greenland Minerals gerne grave efter sjældne jordarter i fjeldet. Men uran vil følge med som et biprodukt.

Med forbuddet mod udvinding af uran bliver det ikke muligt for Greenland Minerals at sende gravkoen ind i minegangen, for med uranforbuddet er der nemlig indført en bagatelgrænse. Det betyder, at Naalakkersuisut vil sætte en smertegrænse for, hvor meget uran der må udvindes.

LÆS OGSÅ Urani Naamik Narsaq efter forbud: Vi stopper ikke

Hvis forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse er rettet mod andre stoffer end uran (som det er tilfældet med Kuannersuiut), må det gennemsnitlige indhold af uran ikke være over 100 gram per ton, altså 100 ppm.

Grænsen er indført, fordi der er radioaktive grundstoffer mange steder i den grønlandske undergrund. I Kuannersuit, som er det mest kendte sted med forekomst af uran i landet, indeholder malmen for eksempel omkring 300 ppm (milliontedele) uran og 800 ppm thorium. 

Nej til uran gav kanonvalg til IA i sydkommunen

Et nej til uran var et af Inuit Ataqatigiits helt store valgløfter, og IA fik et kanonvalg i Kommune Kujalleq: Partiet fik 46,7 procent af stemmerne i kommunen, som Siumut ellers altid har siddet tungt på, og Stine Egede overtog borgmesterstolen fra siumutteren Kiista P. Isaksen.

Kiista P. Isaksen fik blot 186 personlige stemmer ved kommunalvalget. Stine Egede fik 410. 

- Det fyldte rigtig meget i vores valgprogram. Så da Inatsisartut endelig traf beslutningen tirsdag, blev vi allesammen glade og lettede. Men jeg håber bare, at det er en beslutning, som vil vare ved - også selvom der eventuelt sker et regeringsskifte på et tidspunkt, siger Stine Egede. 

LÆS OGSÅ Siumut om uranforbud: Råstofbranchen er lukket ned på grund af en mine

Et flertal i Inatsisartut kan til hver en tid ændre i lovgivningen, når det drejer sig om forbud mod uranudvinding.

De politiske modstandere af uranforbuddet frygter, at det vil spænde ben for udviklingen af råstofbranchen her i landet. Men det er Stine Egede uenig i.

- Fordi mineprojektet ved Kuannersuit bliver lukket og slukket, er det ikke ensbetydende med, at alt andet går i stå. Vi har stadig flere miner længere sydpå, som er i opbygningsfasen, og vi ser frem til, at de åbner, siger hun.