Borgermødet i Narsarsuaq præget af bekymring om Kuannersuit

Det er ikke et rigtigt borgermøde uden politikere, var en af borgernes bemærkninger. Det første borgermøde blev holdt fredag aften i Hotel Narsarsuaq, hvor omkring 40 mødte op.

Hvad vil der ske med dyrelivet og fåreavlerne omkring Narsaq?

Hvad vil Greenland Minerals gøre, hvis en dæmning, som holder mineaffaldet ude, bryder sammen?

Det var blandt spørgsmålene fra borgermødet i Narsarsuaq fredag aften.

Omkring 40 personer mødte op i Hotel Narsarsuaq for at deltage i borgermødet, som mineselskabet Greenland Minerals og Selvstyret har arrangeret.

Greenland Minerals, Selvstyret og videnskabscenter startede mødet

Mødelederen Nukaaraq Eugenius startede med programmet for aftenens borgermøde, hvorefter departementschef for råstoffer, Jørgen Hammeken-Holm fortalte om tidshorisonten for mineprojektet ved Kuannersuit.

Han forklarede, at alle bemærkninger og bekymringer fra borgerne ville blive skrevet ned og givet videre til politikerne, der er blevet hjemme på grund af trusler.

- Formålet med høringsmøderne er, at Naalakkersuisut skal lytte til bemærkninger og bekymring fra borgerne. Der er ingen dumme spørgsmål, men vi har ikke politiske svar, det var vi ikke mandat til, sagde Jørgen Hammeken Holm under mødet.

LÆS OGSÅ Stille demonstration fra Urani Naamik i Narsarsuaq

Efter departementschefens præsentation kom Johannes Kyed fra Greenland Minerals.

Han præsenterede selskabets planer om, hvad der skal udvindes, og hvad råstofferne kan bruges til.

- De miljømæssige aspekter er i mange år blevet grundigt undersøgt undervejs. Der kan udvindes med få konsekvenser for naturen, sagde Johannes Kyed. 

Christian Juncher Jørgensen fra Nationalt Center for Miljø og Energi i Danmark, som er uafhængige rådgivere for Naalakkersuisut sammen med Grønlands Naturinstitut, præsenterede de mulige miljømæssige forureninger af projektet.

Spørgetime fra borgerne

Efter præsentationen fik borgerne 15 minutter til at skrive deres spørgsmål ned til delegationen.

Men mødelederen satte nogle regler for spørgsmålene først. Spørgsmålene må ikke handle om politik, for der var ikke nogen politikere til stede for at svare på dem.

Spørgsmålene måtte handle om miljømæssige, samfundsmæssige og sundhedsmæssige spørgsmål.

Og så gik borgerne i gang med at skrive deres spørgsmål ned på papir.

Blandt spørgsmålene var, om hvad der vil ske med fåreavlerne i nærheden af Narsaq.

- Nej, fåreavlerne i nærheden vil ikke lukke. Sofus Frederiksen, som er kvægavler i Narsaq, har vi snakket med, hvis vi skulle starte, han er selv åben for en aftale, sagde Johannes Kyed fra Greenland Minerals.

LÆS OGSÅ Kuannersuit: To borgermøder bliver aflyst

Et andet spørgsmål handlede om, hvad selskabet vil gøre, i tilfælde af at dæmningen ved søen med mineaffaldet, bryder sammen, som kan skabe en miljømæssig katastrofe, på grund af at affaldet kan sive ud i naturen.

- Det er meget usandsynligt, at dæmningen vil bryde sammen, siger direktør i Greenland Minerals, Jørn Skov Nielsen.

Efter adskillige miljø- og sundhedsmæssige spørgsmål sluttede borgermødet klokken 21.40.

En sidste bemærking fra en borger lød på, at han ikke ser borgermødet som et borgermøde, fordi politikerne ikke var med.

Næste borgermøde starter på mandag i Qaqortoq. Naalakkersuisut har meddelt, at de to borgermøder i Qassiarsuk og Igaliku er aflyst på grund af stormvejr.

Kommentarer