Boligsagen bobler igen: Tilsyn går i rette med kommunalbestyrelse om det politiske ansvar

Kommunalbestyrelsen i Sermersooq har afvist at behandle et forslag om at placere det politiske ansvar for Sermersooqs boligpraksis. Men det må de ikke, vurderer tilsyn.
Det var Siumut-gruppen, som stillede forslaget om at placere et politisk ansvar i forbindelse med Kommuneqarfik Sermsooqs boligpraksis. Men det blev nedstemt af flertallet i kommunalbestyrelsen og blev dermed ikke behandlet. Foto © : Kommuneqarfik Sermersooq
Skrevet af Anders Dall
02. marts 2022 04:21

Det var ikke lovligt, da et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq den 18. februar afviste at behandle et ømtåleligt forslag om at placere et politisk ansvar i boligsagen.

Det vurderer Selvstyrets tilsyn, der holder øje med lovligheden af de kommunale beslutninger.

Tilsynet har direkte opfordret kommunalbestyrelsen til at genoptage punktet. Det bør faktisk allerede ske på det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. 

Det fremgår af en skrivelse, som KNR har fået aktindsigt i. Den er sendt fra Tilsynet til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermsersooq den 23. februar.

"Afvisning af et dagsordenspunkt kræver, at der er tale om en sag, der klart falder uden for kommunalbestyrelsens kompetence. Tilsynet mener ikke, at det er tilfældet for det pågældende punkt," står der i skrivelsen.

Flertal nedstemte forslag

Det var Siumut-gruppen, som stillede forslaget om at placere et politisk ansvar i forbindelse med kommunens boligpraksis.

Men det blev nedstemt af flertallet, og punktet blev dermed ikke behandlet.

Ifølge kommunens borgmester, Charlotte Ludvigsen (IA), fordi det kun er Selvstyrets Tilsynsråd, som kan bestemme, hvem der er politisk ansvarlig for boligsagen. 

Derfor mener hun ikke, at det er noget, som kommunalbestyrelsen skal vurdere, sagde hun til Radioavisen den 18. februar.

Samme konklusion nåede 1. viceborgmester Justus Hansen fra Demokraatit også til under det ekstraordinære møde i kommunalbestyrelsen samme dag.

- Det her med at placere et politisk ansvar, det er ikke vores opgave som kommunalbestyrelse, sagde Justus Hansen blandt andet under mødet.

Forskellen på Tilsynet og Tilsynsrådet

 

Tilsynet:

Tilsynet hører under Departementet for Indenrigsanliggender. 

 

Tilsynet er blandt andet ansvarlig for at holde tilsyn med lovligheden af de kommunale beslutninger. 

 

Tilsynet er også sekretariat for Tilsynsrådet

 

Tilsynsrådet:
Kun Naalakkersuisut kan bringe en sag til behandling i Tilsynsrådet

 

Tilsynsrådet består af en formand og fire medlemmer, der er udpeget af Inatsisartut og kommunerne. Lige nu er det to medlemmer fra Inuit Ataqatigiit og to fra Siumut

 

Tilsynsrådet fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder styrelsesloven og reglerne om offentlig ret.
 

Men ifølge Tilsynets opfattelse er kommunalbestyrelsen i stand til at behandle forslaget. 

"En kommunalbestyrelse kan i sagens natur behandle sager om rene (politiske) tilkendegivelser, herunder kan kommunalbestyrelsen behandle sager om placering af (politisk) ansvar for kommunens handlinger og undladelser," står der videre i skrivelsen til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kan ende med tvangsbøder

Hvis ikke kommunalbestyrelsen følger Tilsynets opfordring, kan sagen bringes for Tilsynsrådet. 

Det var Tilsynsrådet, som i november konkluderede, at en årelang boligpraksis, som kommunen har anvendt til at skaffe boliger, var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. 

Derfor gav Tilsynsrådet et påbud til kommunen om at stoppe den praksis. 

Såfremt sagen om kommunalbestyrelsens afvisning af forslaget om at placere et politisk ansvar når så langt, at den bliver bragt for Tilsynsrådets medlemmer, kan de give tvangsbøder til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.