Foto: IA Folketingimi

Inuit Ataqatigiit Aaja Chemnitz Larsen

Navn: Aaja Chemnitz Larsen

Parti:  Inuit Ataqatigiit

Alder: 41

Uddannelse/arbejde: Cand.scient.adm, Medlem af Folketinget

Civilstatus (familie/børn): Kæreste med Michael Driefer, 4 børn i alt (2 biologiske børn, 2 bonusbørn)

Fritidsinteresser: Familie, oplevelser, rejser 

Hvad er de 3 vigtigste sager, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

Vi skal udvikle et moderne, konstruktivt og mere ligeværdigt partnerskab mellem Grønland og Danmark baseret på respekt for vores forskellighed og vores bidrag til partnerskabet. Forudsætningen er, at vi skal få flere til at gennemføre en uddannelse, skabe flere jobs og få gang i økonomisk vækst. Jeg vil gerne støtte alle initiativer hjemmefra, så vi skaber overordnet politiske rammer for uddannelse og erhvervsudvikling i Folketinget i tæt dialog med Grønland. Ligeværd handler også om, at der i Grønland er plads til alle, og vi skal arbejde for at blive flere i Grønland. Grønland skal være langt mere fremmelig og tage flere initiativer til at få løftet de områder, Danmark varetager på vegne af Grønland fremfor blot at afvente. Selvstændighed er ikke kun et mål, men i høj grad et middel til at styrke vores ligeværd allerede i dag.

Vi er nødt til at styrke vores justitsområde, som hænger meget tæt sammen med socialområdet. Overgreb på børn, voldtægt, vold og mord sker i alt for høj grad, og her vil jeg gerne være med til at styrke vores tryghed ved at afsætte en pulje til ekstraordinær indsats, hvor der sker for mange overgreb. Jeg vil sikre lige løn for lige indsats til politi- og anstaltsbetjente, lige som jeg mener, at politiet skal være til stede alle steder, også i bygder. Endeligt skal vi forkorte sagsbehandlingstiderne i retterne, forebygge kriminalitet, sikre bedre effekt af foranstaltninger i anstalterne og styrke resocialisering.

Det tredje er forsvars- og udenrigspolitikken. Redningsberedskabets og hele SAR-området skal styrkes ved at sikre større inddragelse af grønlændere i Arktisk Kommando. Arktis skal bevares fredeligt, men vi skal forberede os på sværere tider og styrke overvågning via større flåde af fly og skibe samt mere digitalisering og brug af ny teknologi, såsom droner, satellitter m.v.

Hvordan vil du være med til at sikre en god tilværelse for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark?

Jeg vil gerne sætte fokus på de mange grønlændere, som hver dag bidrager med deres gode arbejde, deres studier og deres frivillige arbejde, kunst eller kultur til det danske samfund, og som giver inspiration, også til Grønland. Den gruppe skal synliggøres meget mere via tv, kultur og ved at sikre mere viden i folkeskoler og i det danske samfund. 

Men mest af alt vil jeg kæmpe for større ligeværdighed mellem Danmark og Grønland – både ude i den virkelighed, folk lever i, men også politisk. Det er overskriften for alt mit politiske arbejde.

Hvilken dansk statsministerkandidat støtter du, hvis du bliver valgt til Folketinget?

Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Lars Løkke Rasmussen, og jeg har en rigtig god og frugtbar dialog med Mette Frederiksen. Jeg vil drøfte, hvad der er muligt og bedst for Grønland med kandidaterne – og det bliver bestemmende efter et valg.

Kommentarer