Lars Møller-Sørensenip ilisarisimasaa John Eliassen quersuarmik piginnittuuvoq. Taakku marluullutik BJ Entreprisemi aamma JKE Investimi siulersuisooqatigiinnikuupput.Assi: KNR / Malik Brøns

Tusagassiuutit: Kommunimi pisortaanerusimasoq ikinngutiminit quersuarsisoq

Kommuneqarfik Sermersuumi pisortaanerusimasoq niuernikkut suleqatigisimasaminit politikkikkut akuersissuteqarfiunngitsumik quersuarmik 12,5 millionit koruunilerlugu pisisimasoq, Ekstra Bladet allappoq.

Kommuneqarfik Sermersuumi suliat ilungersunartut saqqummeraannavipput.

Ekstra Bladetip allaaserisaa naapertorlugu kommunimi pisortaanerusimasup, Lars Møller-Sørensenip quersuaq politikkikkut akuersissuteqarfiunngitsumik 2019-imi 12,5 millionit koruunilerlugu pisiarisimavaa.

Tusagassiuutit Deloittep kommunip ineqarnermik aqutsineranut atatillugu kukkunersinermik nalunaarusiaa innersuussutigaa, nalunaarusiami tassani quersuaq pisortaanerusimasup ’niuernikkut qanimut suleqatigisaanit’ pisiarineqarsimasoq allassimavoq.

Lars Møller Sørensen taamani kommunip ineriartortitsinermut ingerlatsiviani, Nuuk City Developmentimi siulersuisuni siulittaasuuvoq, Lars Møller Sørensenillu ingerlatsivik aqqutigalugu pisinissamut isumaqatigiissut 2019-imi atsiorpaa.

AAMMA ATUARUK Tidligere kommunedirektører afviser borgmesters påstand

Kommunip quersuaq tamatuma kingorna ukiumut 1,7 millionit koruunilerlugu attartorpaa.

Lars Møller-Sørensenip ilisarisimasaa John Eliassen quersuarmik piginnittuuvoq. Taakku marluullutik BJ Entreprisemi aamma JKE Investimi siulersuisooqatigiinnikuupput.

Tamatuma saniatigut John Eliassenip suliffeqarfini aqqutigalugu inissiaq Lars Møller-Sørensenip najugarigaa pigaa.

John Eliassenip quersuaq NCD-mut tunigamiuk tamanna kammalaatersornerunngitsoq Ekstra Bladetimut oqaatigaa.

- Kommunimi pisortaanerusimasup, Lars Møller-Sørensenip Deloittemit nalunaarusiami allassimasutulli John Eliassenip quersuanik pisinissaq innersuussutigisimaneraa akissuteqarfigerusunngilaa. Nalunaarusiami pasilliuteqarnerit ilungersunartut politiinullu unnerluutigineqarnini pillugit apeqqutiginik suli aamma akissuteqarusunngilaq, Ekstra Bladet allappoq.

 

Kommuneqarfik Sermersuumi pisortaanerusimasoq, Lars Møller-Sørensen. Assi. KNR. 

Kommunip pisortaanerusimasoq politiinut unnerluutigigaa

Lars Møller-Sørensen Kommuneqarfik Sermersuumit siorna aasakkut soraarpoq. Taanna kommunimut illuatungeriit isumaqatigiinneratigut soraarpoq.

Kommunip sulisuusimasut ”aningaasatigut atornerluisutut pasilliuteqartoqarnera” pissutigalugu politiinut unnerluutigisimallugit oktobarimi allappaa.

Lars Møller Sørensen sulisuusimasut taakku ilagaat.

AAMMA ATUARUK Borgmester om politianmeldte kommunedirektører: Min tillid blev brudt

Tamanna ”allaffeqarfimmi pissutsit pasinartut aamma kommunip aningaasaqarneranut annertuumik annaasaqaataasinnaasutut paasineqartut tunngavigalugit” pivoq.

Nuuk City Development Iserillu kattunneqartut

Suliaq tamarmi kommunip inissiaqarnermut atatillugu suliaqarneranik allaffissorneranillu kukkunersiuinermik nalunaarusiaqartoqarneranut tunngassuteqarpoq, nalunaarusiami Nuuk City Development aamma isornartorsiorneqarpoq.

Aalborg Universitetimit Per Nikolaj Bukh nalunaarusiamik taama isornartorsiuitigisumik siornatigut takusimanngisaannarluni maajip aallartinnerani oqaatigaa.

AAMMA ATUARUK Boligsag: Økonomiudvalg blev forbigået seks gange på fem år

Nalunaarusiami ulluunerani neqeroorutinik atulereersunik suliniutinillu piviusunngortinneqangajalersunik attartornissamik isumaqatigiissuteqartoqarsimaneranut takussutissaqanngitsoq nalunaarusiami erserpoq. Matumani Nuummi atuarfiup nutaap sanaartornera ilaatigut pineqarpoq. Tassunga aningaasaliinerit sanaartortoqaleruttornerani aamma inissinneqarsimanngillat.

Kommuneqarfik Sermersuumi maanna borgmesteriusimasup Charlotte Ludvigsenip (IA) kommunip ineriartornermut ingerlatsivia NCD atorunnaariartulersoq inissiaateqarfimminnullu Iserimmut kattunneqassasoq maajimi nalunaarutigaa.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl