Borgmesteri kommunip pisortai politiinut unnerluutigisaasut pillugit: Tatiginninnera atornerluppaat

Kommunip pisortaanerusimasaa aamma sanarfinermut avatangiisinullu pisortaasimasaa politiinut oktobarimi unnerluutigineqarput.
Charlotte Ludvigsen
Borgmesteri Charlotte Ludvigsen. Assi © : Christian Sølbeck
Allattoq Christine Hyldal
novembarip 19-at 2021 12:15

Kommuneqarfik Sermersuup kommunip pisortaanerisimasaa aamma sanarfinermut avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pisortarisimasaa ”aningaasanik peqquserluuteqarsimasutut pasillugit” oktobarimi unnerluutigai.

Tamanna "allaffeqarfimmi pissutsini pasinartut aamma kommunip aningaasaqarneranut annertuumik annaasaqaataasinnaasutut paasineqartut" tunngavigalugit pivoq. 

Kommunip taama oktobarip ulluisa arfineq-pingajuani nalunaarpoq.

Borgmesteri, Charlotte Ludvigsen (IA), suliamut tunngatillugu taamani oqaaseqarusunngilaq. Maanna oqaaseqarpoq:

- Tatiginninnera ajoquserneqarpoq, kukkunerillu pisussaanngitsut pipput, Charlotte Ludvigsen oqarpoq.

Taassuma oqarnera naapertorlugu kukkunersuaq sapaatit akunnerata siuliani paasineqarpoq. Tassami allagaammi, Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliamit suliarineqarsimanngitsumi, Charlotte Ludvigsenip atsiornera ilaasoq, allaffimmeeersut paasivaat.

20 millionit atortitsinissaq akuerineqanngitsoq

Allagaat kommunip inissiaatileqatigiiffiutaanut Iserimmut 20 millionit koruuninik taarsigassarsinissaanut neriorsuutaavoq. Aningaasat illunik 2025-mi pisinissamut atugassaapput. Taarsigassarsinisamilli neriorsuut Charlotte Ludvigsenimit atsiorneqartinnagu kommunalbestyrelsip akuerisimanngilaa.

Charlotte Ludvigsenip oqarnera naapertorlugu kommunip pisortaanerisimasaata, Lars Møller-Sørensenip taarsigassarsinissamut allagaammik atsioqqusimavaani.

- Suliaq pillugu aperaara - paasissutissallu tunniussai naapertorlugit atsiornissara ajornartortaqarpasinngilaq, Charlotte Ludvigsen oqarpoq.

Suliaq Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit suliarineqarsimanersoq misissoqqaartussaannginnakku?

- Upperalugu iliorpunga. Atsiugara suliarereerneqarsimassasoq naatsorsuutigaara. Soorunami akisussaanerpaavunga, kisianni allat aamma tatigisussaavakka. 

Tamanna qanga paasiviuk?

- Aatsaat sapaatip akunnerata siuliani. Allattoqarfimmi ineqarnermut tunngasut tamaasa iluarsartuutileruttorneranni paasineqarpoq.

Suliaq maannamut qanoq kinguneqartitsiviua?

- Sulisut taakku marluk soraarsinneqarput aamma politiinut unnerluutigineqarput. Tassa kommunimi pisortaanerusimasoq, Lars Møller-Sørensen aamma sanarfinermut avatangiisinullu pisortaasimasoq, Hans Henrik Winther Johannsen.

Politiinut unnerluutiginninnermik suliaq sumut killippa?

- Politiinit suli akissutersinngilagut. Suliami tunngavissaqartoqarnersoq aalajangiinissaat utaqqivarput.

Soraarsitsineq aasaanerani sulinngiffeqarnerup kingorna pivoq.

Kommunalbesyrelsip akuerinngisanik 20 milliuunit koruuninik taarsigassarsinissamut neriorsuummik harlotte Ludvbigsenip atsiogaqarsimanera eqardaatigalugu, kommuni suleriaatsinik sukaterisimasoq, borgmesteri neriorsuivoq. 

Inissiat pillugit suliaq nangittoq

kommunip pisortaanerisimasaata suliani arlalinni kukkusumik paasissutissiittarsimagaani, Borgmester oqarpoq.

Tamakkua suliaasut, kommunip pisortaanerisimasaata aamma sanarfinermut avatangiisinullu opisortaasimasup politikkikkut akuersissuteqarfiunngitsumik atsiorsimasaat, Charlotte Ludvigsen oqarpoq. Sulialli sorpiaat pineqarnersut erseqqissumik oqaatiginngilai.

- Suliat ataasiakkaat pineqarput. Tamanna oqaaseqarfigisinnaavallaanngilara, Charlotte Ludvigsen oqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat Kommuninut Nakkutilliisoqarfiata Kommuneqarfik Sermersuup inissianut tunngasumi periusia sapaatit akunnerata siuliani unitsippaa.

Taanna naatsumik oqaatigalugu Nuummi inissianik attartortakkanik 416-inik 2015-imiilli pissarsisoqarneranut tunngassuteqarpoq.

Kommunip inissiaatilinnut namminersortunut isumaqatigiissuteqarnerata kingunerisaanik inissianik 416-inik attartortoqarpoq.

Kommunilli inissiaatileqatigiiffini aqqutigalugu inissianik namminersortunut attartornermini aningaasartuutai attartortitsinermut akinut naapertuutinngillat. Tamannalu kommunip aningaasaqarneranut ukiumut millionerpassuarnik naleqarpoq.

Tamannalu kommunit piginnaatitaanerannut maleruagassanik unioqqutitsinerusoq Nakkutilliisut erseqqissaatigaat.