KNI-mit taartisiagut naammagisimaarpagut, Jonna Lynge (saamerleq), Paarnaq Larsen Mølgaard (qiterleq) aammalu Victoria Olsen (talerperleq).

KNI arnanut taarsiisoq: Nukittorsaataapput

Kannguttaatsuliorfigineqareernerup kingunerluutai arnat pingasut maanna atugaat aningaasanik taarserneqarsinnaanngillat. KNI-lli nassueruteqarnera nukittorsaatigaarput, arnat pingasut pineqartut taama oqaluttuarput.

Arnat pingasut KNI-mi pisortaasimasumit Peter Grønvold Samuelsenimit kannguttaatsuliorfigineqarsimanertik pillugu tamarmik immikkut 30.000 koruuninik KNI-miit taarsiivigineqarnertik tupaallaatigeqaat.

- Aqqusaakkagut sakkortunikooqisut imaannaannginnikooqisut inuttullu akeqarnikooqisut eqqarsaatigissagukkit aningaasat amerlassusai ajorinngilakka, Victoria Olsen, arnanut pingasunut kannguttaatsuliorfigineqarsimasunut ilaasoq oqarpoq.

Arnallu pingajuat kaammattuivoq:

- Pisimasoq inuttut suliarinermik aamma nassataqarsimavoq tamakkulu aamma akisupput, taamaattumik aningaasat pissarsiagut naapertuussoraakka, naak aallaqqaammulli aningaasanik taarsiivigineqarnissaq eqqarsaatigisimanngikkaluarlutigu, Jonna Lynge oqarpoq.

61-inik ukiulik, Peter Grønvold Samuelsen arnanut katillugit arfinilinnut KNI-mi atorfeqartunut  kannguttaatsuliorsimasutut unnerluutigineqarpoq. Taanna qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq

Kannguttaatsuliorfiginninnerit piffissami 2016-miit 2021-mut pisimasuupput, Sisimiuni KNI-p illorsuata iluani aammalu sulinermut atatillugu angalanerni.

Arnanut aningaasanik KNI-p tungaaniit taarsiisoqarnissaa siusinnerusukkut itigartitsissutaasarsimagaluarpoq, maannali suliffeqarfiup isummani allanngortippaa.

Arnat kannguttaatsuliorfigineqarsimasut ilaata Paarnaq Larsen Mølgaardip suliffeqarfissuaq KNI ilerasuuteqartariaqannginnerarpaa.

- Tupaallannartorujussuuvoq, kisianni aamma nukissanik tunisivoq neriuppugut suliffeqarfissuit allat tamanna ilinniutigiumaaraat uatsitulli aqqusaagaqartut qanoq ingerlariaqqinnissaannik aqqutissiuunneqartalerrnissaat, Paarnaq Larsen Mølgaard oqarpoq.

KNI naapertorlugu aningaasanik taarsineq suliffeqarfiup akisussaaffeqarneranik ersersitsisuussasoq oqaatigineqarpoq.

- KNI-p tusaamaneqarneranut aamma tunngavoq. Suliammi taama ittut suliffeqarfimmut pitsaanngitsumik sunniuteqartarput, pingaartumik eqqugaasimasunut, KNI-mi siulittaasuusimasoq Svend Hardenberg  Sermitsiaq.AG-mut oqarpoq.

Suliffimmut kajungeqqilerneq

KNI-mi kannguttaatsuliortoqartareernerata kingorna KNI-mi kannguttaatsuliornernut tunngasunut suliat allanngortinneqarput, arnallu pineqartut Victoria Olsen, Jonna Lynge aamma Paarnaq Larsen Mølgaard suli KNI-mi sulipput.

Kinguaassiutitigut attukassisaarinernut tunngatillugu politikki KNI-mi atuutilerpoq, siornatigut piusimanngikkaluartoq, taamatuttaaq kannguttaatsuliorfigineqarsimagaanni sulisut sinniisaannut saaffiginnittoqarsinnaalerpoq, arnat pingasut oqaluttuarput.

Paarnaq Larsen Mølgaardilu naapertorlugu, suliartornissaminut annilaangassuteqartariaaruppoq.

- Maanna toqqissillunga annilaangassuteqarnangalu suliartorsinnaalerpunga, killissamillu qaangiisoqaqqissagaluarpat ikiortissaqarluarpunga, Paarnaq Larsen Mølgaard 2016-mili KNI-mi sulisuusoq oqarpoq.

Victoria Olsen aamma nuannaaqqilerpoq suliartornissaminullu qilanaartalerluni, misigisanili suli imaaliallaannaq qaangersinnaanngilai.

- Misigisakka suli sunnersimaneqaatigaakka, pereersulli aqqusaarsimasakka akueraakka, uannullu nukittorsaataapput, taanna oqarpoq.

Allanut nukittorsaataali

Kannguttaatsuliorfigineqarsimasunut pisimasoq akisusimagaluaqisoq, taakku neriuutigaat tamakkununnga tunngatillugu inuiaqatigiit iluanni allanngortoqarsimassasoq.

Arnarpassuimmi kinguaassiutitigut qaangiiffigineqartorpassuit sulilu taama atugaqartut amerlaqaat, Jonna Lynge oqarpoq.

- Iliuuseqarneq unititsinermut aqqutissatuaavoq, taanna oqarpoq.

Arnat pingasut taakku neriupput, nunatsinni arnanut allanut innimiilliorfigineqarsimasunut aqqutissiuussisimassallutik, taakkununngami taamatut sassarniaqqaalerneq imaannaasimanngeqaaq.

- Neriuppunga iliuuserisimasarput allanut aamma nukittorsaataasimassasoq, neriuppungattaaq suliffeqarfimmi taamatut iliortut akuerineqanngisaannassasut, taamaattoqaqissagaluarpallu piaarnerpaamik aaqqinneqartassasut, Paarnaq Larsen Mølgaard oqarpoq.

Peter Grønvold Samuelsenip unnerluussaassutini tamaasa aallaqqaammut akuerinngilai, kingusinnerusukkulli aatsaat akueralugit.

Arnat arfinillit tamarmik eqqartuussivimmi oqaluttuarput, KNI-mi atorfeqarnerminni pisortaasimasumit attukassisaarneqartarsimallutik, soorlu pukusukkut, tuikkut, siffiakkut, qitikkut, unikkut nulukkullu attorneqarnerit ilaatigut pineqarput.

Arnat arlallit eqitsillutillu kunitsittarsimallutik kiisalu iviangequtimi ujatsiutitaat tiguneqarsinnaasartut oqaloqatigiinnerillu atoqatigiinnermut sammigajuttut oqaatigaat.

Allaaserisamit uannga titarnerit alliit tigusaapput:

KNI-mi pisortaasimasoq kannguttaatsuliortutut eqqartuunneqartoq: Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortoq | KNRNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl