Kim Kielsen immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi siorna novembarimi siulittaasutut uppisinneqarpoq. Tassanilu Erik Jensen siulittaasutut toqqarneqarluni.Assi: KNR / Malik Brøns

Kim Kielsen Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani: Kannguttaatsuliorsimanermut suliaq uannik uppisitsiniaaneruvoq

Naalakkersuisut siulittaasorisimasaata partiimi allatserisimasartik nunatta eqqartuussisuuneqarfiani ippassaq taperserpaa.

Suliaq Siumumi allattaasimasoq Mikael Petersen kannguttaatsuliorsimasutut unnerluutigineqarneranut tunngasinnaavoq.

Kisianni piviusumik Siumup iluani pissaaneqarniunnermut tunngatillugu inuit Mikael Petersen pillugu oqaluuserinnerlupput, taamaalillutillu Kim Kielsen partiimi pissaaqarluaraluartoq sanngiinnerulersillugu.

Kim Kielsen nammineq taama isumaqarpoq. Taanna ilisimaneqartutut Siumumi siulittaasuunikuullunilu – Naalakkersuisunut siulittaasuunikuuvoq – taannalu partiimi allattaasimasumut eqqartuussivimmi suliaqarnermi ilisimannittutut ippassaq nassuiaateqarluni.

 

  • Mikael Petersen arnanut sisamanut Siumup partiiata allaffianut 2013-imit 2019-imut attuumassuteqartunut kannguttaatsuliorsimasutut unnerluutigineqarpoq. 
  • Folketingimut ilaasortaq, Aki-Matilda Høegh-Dam taakkununnga ilaavoq.
  • Aki-Matilda Høegh-Damip nassuiaatigaa: ’Oqimaalleqqilariaruni siniffimmi ilagalugu mamassasoq’, ’amaamaalu allisimasut’ taassuma oqaatigisimagaa

  • Nutsani naamallugit assani nuluminukartissimagai aamma oqaatigaa.

  • Taassuma Mikael Petersen angutitut akerliligassaanngitsutut nassuiaatigaa. Akerliliigaannilu sanngiitsutut isikkoqassalluni.

  • Mikael Petersen Siumumi ukiuni 38-ni suliarineqarpoq, taannalu Naalakkersuisunut aamma ilaasortaanikuulluni. Aamma Siumumi siulittaasumut tullersortaanikuuvoq. 

  • Suliaq eqqartuussiveqarfimmi januaarimi suliarineqarpoq. Partiimilu allattaasimasoq eqqartuussivimmit piumasaqaatitaqanngitsumik ulluni 60-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Taassuma eqqartuussut suliassanngorteqqippaa.

  • Suliaq nunatsinni kinguaassiutitigut innimiilliortoqartarneranik oqallisigineqarnerpaalerpoq – suliamillu politikkikkut partiini kinguaassiutitigut innimiilliornermut tunngasumik eqqartuussivimmi siullerpaamik aalajangiisoqarluni.

Mikael Petersenip nunatta eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussineq pingasunngormat aallartimmat nassuiaataa Kielsenip taperserpaa.

Mikael Petersenimi kannguttaatsuliorsiamasutut pinngitsuunerarpoq – aamma suliaq eqqartuussiveqarfimmi suliarineqarmat pinngitsuunerarnikuuvoq.

Taanna arnanut sisamanut Siumup partiiata allaffianut 2013-imit 2019-imut attuumassuteqartunut kannguttaatsuliorsimasutut unnerluutigineqarpoq. 

Angutit pissaanillit marluk

Partiini allattaasimasoq eqqartuussivimmit piumasaqaatitaqanngitsumik ulluni 60-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. Taassuma eqqartuussut suliassanngorteqqippaa – tamannalu nunatta eqqartuussisuuneqarfiani pingasunngormat aallartinneqarpoq.

Kim Kielsen ilisimannittutut ippassaq aggersarneqarpoq. Taassumalu partiip iluani Mikael Petersenip ukiorpassuarni suleqatiginerani pissaaneqarniuuttoqarnera nassuiaatigaa.

Taakku marluullutik pissaaneqangaatssiarput – Kielsenillu oqarnera naapertorlugu partiimi ilaasortat arlallit taassuma atuuffimminiiginnarnissaa kissaatiginngilaat.

- Ilaasa uppisikkusuppaannga, Kim Kielsen eqqartuussinermi ippassaq oqarpoq.

- Mikael Petersenillu peersinneqarneratigut tamanna kisimi periarfissaavoq. Taannami Kim Kielsenip pissaaneqarneranut pingaartumik inissisimavoq.

- Mikael Petersen tassaniinngikkuni sanngiinnerulissaanga, Kim Kielsen oqarpoq.

- Politikki kusanaatsuuvoq.

Toqqaannartumik oqartarlunilu timikkut pissusilersortartoq

Mikael Petersen qanoq nassuaatigerusuppiuk, illersuisoq, Jens Paulsen aperivoq.

- Mikael Petersen ukiorpassuarni ilisarisimavara. Taassuma pissutsit toqqaannartumik oqaatigisarpai. Arnanut angutinullu oqaatsitigut timikkullu toqqaannartuuvoq. Eqitaarisuuvoq, Kim Kielsen akivoq.

Kinguaassiutinut tunngava?

- Naamerluinnaq. Oqimaallilaarsimaguma naakkut uanga aamma attortarpaanga.

Inuit ersigaat?

- Sukangasuujuvoq. Tamanulli taamaappoq. Angutinut arnanullu.

Mikael Petersenip inunnut attuuannissinnaanera takorloorsinnaaviuk?

- Takorloorsinnaanngilara. Kisianni oqaatigissavara unnuaq ullorlu allaffimmiinneq ajorpunga.

Tamanna ilisimanngisannik pisimasinnaava?

AAMMA ATUARUK Aki-Mathilda Høegh-Dam kannguttaatsuliorsimaneq pillugu ilisimannittutut nassuiaateqaqqittoq

- Tusarsimassagaluarpara.

Mikael Petersen angutinut allanut salliutitsiniarpaluttoq tusaanikuuiuk?

- Naamik suiaassuseqartarnata oqartarnikuuvugut. Angutaagutta arnaaguttaluunniit inuiaqatigiit sullippagut.

Mikael Petersen siulittaasuuginnarnissannut sunniuteqarpa?

- Pingaaruteqarnerpaavoq.

Imminut oqaluuteriaaseq qanoq isumaqarfigaajuk? Iviangigissoqartoq imaluunniit nulugissoqartoq oqartoqarsinnaava?

- Politikkimi taamaattoqartarpoq.

Mikael Petersen aamma taamaaliorsinnaava?

- Kinaluunniit taamaaliorsinnaavoq. Siumumiinnaanngitsoq.

Mikael Petersen ivianginik uppitinilluunniit attuisinnaava?

- Oqalimaallisoqarsimagaangat oqartarpoq. Toqqaannartuuvoq. Immaqa tunuarsimaarnerulaarsimassagaluarpoq. Ivianginik tigusisoq takunikuunngilara.

Tunuatigut patissisoq takunikuuiuk?

- Naamik.

AAMMA ATUARUK Mikael Petersenip nunatta eqqartuussivianiinnera siulleq: Uannut peqatigiinniapiluttoqarpoq

Aamma ”kajumisaarutaannartut”? (Mikael Petersenip nuluisigut arnanik patissisimanini eqqartuussivimmi nassuerutiginikuuaa tamannali kajumisaarinertut nammineq nassuiaatigalugu, aaqq.)

- Naamik. Mikael Petersenip inoqatiminik arnaagaluarpat angutaagaluarpalluunniit attuisarnera takusarparput. Nuliani ukiuni qanoq amerlatiginerpuni katisimavaa. Illersunngilara – unneqqarillungali oqaluppunga. Angutit arnallu assigiimmik pissusilersorfigai.

Sooruna Mikael Petersen partiimi allatsitut unittoq?

- Suliaq aallartimmat. Folketingimi ilaasortagut ataatsimeeqatigaagut. Folketingimi ilaasortarput kisimiilluni oqalukkusuppoq, Mikael Petersenilu anissalluni. Isini immatsersimasut oqarpoq arnat arlallit taama nalaataqarsimasut. Taakku allagaqarsimapput ammarusunngisannik, tamanna politiit suliassaraat.

- Mikael Petersen suliap ingerlanerani sulisussaanngilaq. Sulinngiffeqarallartinneqarpoq. Tamanna Siulersuisuunerit aalajangerpaat. Namminerlu soraarpoq.

Jens Paulsen, Mikael Petersenimut eqqartuussissuserisoq aperivoq:

Mikael Petersen allanit ajornerua?

- Naamik, Kim Kielsen akivoq.

Eqqartuussineq ualimut aalajangiiffigineqassagunarpoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat