Assi: Simon Frøsig Christensen/Roskilde Festival

Kalaallit pillugit isummat pigiliutiinnakkat festivalimi akiorniarneqartut

Foreningen Grønlandske Børnip kalaallit pillugit isummat pigiliutiinnakkat allanngortinniarlugit Roskilde Festivalimi paasititsiniaassapput.

Amerlanerit roskilde festivali tusaraangamikku aalakkuttut nipilersortullu eqqaasarunarpaat. Sammisassalli taakkuinnaasanngillat. 

Ukioq manna Roskilde Festivalimi aaqqissuisut aalajangersimapput piorsarsimassutsikku naligiissitaaneq, "Equality", immikkut suliniuteqarfiginiarlugu. Tamannalu pissaaq ilaatigut Foreningen Grønlandske Børn suleqatigalugu. FGB naligiissitaanermeq pillugu suliniuteqartussanik suleqatigiissitamik inuusuttunik inuttalimmik pilersitsisimavoq. Inuusuttut taakku Nunarput pillugu isummat danskit pigiliussimasaat allanngortinniarlugit suliniuteqassapput.

Foreningen Grønlandske Børn, FGB, nittartakkamini taama allaaserisaqarpoq.

FGB-mi pilersaarusiornermi aqutsisoq David Randa isumqarpoq meeqqat inuusuttullu kalaaliusut Danmrkimi peqatit ilinniartitsisullu akornanni isummanik pigiliutiinnakkanik naammattuugaqartarnerat naliginnaavallaartoq. 

- Tamakku atuarfinni naammattuukkajuttarpaat. Soorlu 'kalaaliussallutit silatuallaarputit' - imaluunniit 'pinnerpallaarputit'. Tamakku imminut tatiginermut, kinaassutsimut akulerunniarnermullu akornutaasarput, David Randa oqarpoq. 

Inuusuttut FGB-meersut festivalimi isummanik pigiliutiinnakkanik nungusaanialerunik pappilissanik "Too pretty?"-mik allassimasortalinnik agguaallutik malugeqqusaassapput. Taamaallillutik soqutiginnilersitsiniarlutik qallunaallu kalaallit pillugit isumaat pigiliutiinnakkat nungusarniarsarissallugit. 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.glKNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat