- Siusinnerusukkut ataatsimeersuartarnermut peqataasarninni maannamut arfinilissaanni peqataavunga. Aggerfinninngaanniit atermik peqareerlunga tamaannartarpunga, kisianni tassa aqagu ataatsimeersuarnissami piukkunnarluartut pingasut sassarneranni ilaasortama kajumissaarpaannga tusarnaarluassasunga, taasinissarlu nammineq pigissagiga. Taamaattumik taasinnaanngilara.Assi: KNR / Malik Brøns

Immikkoortortaqarfimmi siulittaasoq: Ukioq manna pissanganarpoq

Attumi inuit 200-t missaanniittut najugaqarput, taakkulu akornanni Siumup immikoortortaqarfiani suliaqarluartoqarpoq.

Siumut nuna tamakkerlugu ataatsimeersualeruttorpoq. Peqataasut 65-it missaanniittut tamarmik immikkut taasisinnaatitaapput. Taakku nunatsinnit tamarmit partiimut ilaasortaapput.

Siumup ataatsimeersuarnissaa

 

  • Siumut tallimanngorpat ataatsimeersualissaaq. 

 

  • Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassat naatsumik:

 

  • Tallimanngorneq: Ataatsimeersuarneq workshoppernertalimmik ammarneqassaaq.

 

  • Arfininngorneq: Partiip anguniagai pillugit oqallinneq.

 

  • Sapaat: Oqalinneq, naatsorsuutinik saqqummiineq, siulittaasumik siulersuisunillu qinersineq.

 

  • Ataatsimeersuarneq knr.gl-imi KNR2-kkullu toqqaannartumik sapaatiuppat ullukkut nalunaaqutaq ataatsimiit aallakaatinneqassaaq. 
     
  • Siulittaasumik qinersineq nunatsinni politikkikkut aqutsinermut pingaaruteqaqimmat, minnerunngitsumillu kina Naalakkersuisunut siulittaasuussanersoq ersertussaammat - ataatsimeersuarneq toqqaannartumik aallakaatinneqassaaq

Kommune Qeqertalimmi nunaqarfimmi Attumi innuttaasut 200-t missaanniipput. Qeqertaq mikisuuvoq, Biskoppinngortussaq, Paneeraq Siegstad Munk aamma Attumeersuuvoq.

Attumi Siumup immikkoortortaqarfiani ilaasortat 25-t missaanniipput. Peqatigiiffiup siunnersuutit arfineq-marluk nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissamut nassiuppai.

Attumi Siumup peqatigiiffiani siulittaasoq, Per Ole Frederiksen ukiut arfinillit missaat siulittaasuuvoq. Taanna Attumi peroriartorsimavoq, taassumalu aalisarneq piniarnermut inuussutissarsiutigalugit.

Nunaqarfik Attu 2018-imi Nunat avannarliit avatangiisinut nersornaasiuttagaannik nersornaaserneqarpoq, Per Ole Frederiksenilu nersornaammik aalisartut piniartullu sinnerlugit tigusisuulluni. Taakku imaani avatangiisinik uppernarsaateqarnerat qanorlu ingerlatsisinnaanermut siunnersuuteqarnerat nersornaasiinermi tunngavilersuutigineqarpoq.

- Tassa taamatut inuussutissarsiuteqartuuvunga, aammalu tassunga malitsigisai soqutigisartupilussuullugit, soorlu Attumi qanoq ingerlatsisoqarnera pillugu nalunaaruteqarnissaq ilisimatitsissutigisarpara, Per Ole Frederiksen oqarpoq.

Toqusunik ikuallaasarfik upperisarsiornerlu

Attu Siumumit siunnersuutit arfineq-marluk nassiunneqarput, taakkunannga Nuummi toqusunik ikuallaavimmik pilersitsisoqarnissaata kissaatigineqarneranut siunnersuut ilaavoq. Siunnersuut nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnermi tigulluarneqarpoq. Tamannalu Per Ole Frederiksenip nuannaarutigaa.

 

 

- Toqusimasut ikuallanneqartalernissaannut siunnersuut qaqipparput, ilaatigut nalunnginnatsigu sineriassuatsinni napparsimalersimasut Nuummut angallanneqarnerminni toqukkut qimaguttut assupilorujussuaq angallanniarnerat ilungersunartarpoq, aamma ilaqutaasunut akisuupilorujussuusinnaalluni. 

- Aammalu naluneqanngittutut massakkut nappaatit tuniluuttut takorloortarsimanngisagut nunatsinnut anngupput, aamma qularnanngitsumik siunissami annertusigaluttuinnassalluni. Taamaammat immikkoortoq oqallisigisassanngortipparput.

Attu Siumup upperisarsiornerup partiimi oqallisigineqartariaqarnera aamma siunnersuutigaa. Attu Siumummi Siumut kristimiut partiiatut ilissasoraa, tamannalu allanik upperisaqartut partiimut ilaasortaanissaannut aporfiusinnaalluni.

Siulittaasumik taasinissamut nalornisoq

Per Ole Frederiksenip allanngueqataasutut misigisimanissani peqataaffigissallugu soqutigineruaa.

- Partii tapersersugaq aallaaviginngikkaluarlugu katersuunnissaq pingaaruteqartoq isumaqarpunga. Nunaqarfimmik ineriartortitsisoqarusunnerani siunnersuutit tamarmik tusarnaarnissaat katersuunnissarlu pingaaruteqarput.

- Sapinngisamik uagut annertuunik siunnersuutissanik eqqarsaatersuutersilerluta sapinngisamik ilaasortagut peqatigalugit, oqaluuserisassat suugaluartulluunniit eqqartortarlugit. Uanga nuannaarutigisaqaara taamaalilluni peqataasutut misigisimaneq annertusarmat.

Per Ole Frederiksenip Kim Kielsen, Erik Jensen imaluunniit Vivian Motzfeldt siulittaasussatut taaniarnerlugu suli naluaa. Per Ole Frederiksen Siumup nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarneranut arfinilissaanik maanna peqataavoq.

- Siusinnerusukkut ataatsimeersuartarnermut peqataasarninni maannamut arfinilissaanni peqataavunga. Aggerfinninngaanniit atermik peqareerlunga tamaannartarpunga, kisianni tassa aqagu ataatsimeersuarnissami piukkunnarluartut pingasut sassarneranni ilaasortama kajumissaarpaannga tusarnaarluassasunga, taasinissarlu nammineq pigissagiga. Taamaattumik taasinnaanngilara.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat