Immap assingi elekroniskiusut piuminarsakkat kinguaattoorutaasullu tikingajalersut

Angalasartut aalisartullu nunatta kitaata kujataata ilaanneersut immap assinganik elekroniskiusumik atugaqarsinnaanngungajalerput. Tamanna Imaani sillimanerulersitsissaaq, Geodatastyrelse oqarpoq.
- ENC-p iluaqutissartaasa ilagaat, kikkunnilluunniit pissarsiarineqarsinnaagami, taamaallaalli søkortplotterimik tabletimilluunniit atuisuunissaq, aammalu Geostyrelsenip niuernikkut suleqataanut, immap assinginik elektroniskiusunik siaruarterisartunut atuisutut nalunaarsorneqarsimanissaq pisariaqartinneqarmat. Assi © : KNR // Anton Gundersen Lihn
Allattoq Malik Brøns
februaarip 04-at 2021 14:23
Nutserisoq Connie Fontain

Immap assingisa kinguaattooqqasut ilaat nunatsinnut tikingajalerpoq. Naalakkersuisut Geodatastyrelsilu tusagassiuutinut nalunaarummi allapput.

Immap assingisa suliarineqarnissaat nunatta danskit naalakkersuisuinut piumasarinikuuaat.

Isumaqatigiissut 2009-meersoq naapertorlugu Danmarkimi Geodatastyrelsip nunatta kitaata kujataani immap assingi digitaliusut 2018-ip qaangiutinnginnerani tunniuttussaagaluarpai. Aqutsisoqarfiulli sulisuisa akornanni soraartoqarnera pissutigalugu tunniussisoqarnissaa kinguangaatsiarnikuuvoq.

AAMMA ATUARUK Isumasioqatigiinneq immap assingi pillugit nutaanik paasisaqarfiunngitsoq

Immap assinginit inniminnerneqartunit 73-init 32-t maannamut tunniunneqarput. Geodatastyrelsip nunatta imartaata assingi nutaat 2021-mit 2026-mut ukiumut arfinillit tunniunneqartarnissaat naatsorsuutigaa. Aqutsisoqarfiup immap assingi kingulliit marluk 2026-mi tunniunnissaat naatsorsuutigaa, taamaalilluni tunniunneqartut 73-inngussallutik.

Immap assingi amerlanerusut maanna takkukkiartulerput. Immalli assingi isumaqatigiissutitut Geodatastyrelsip tunniussassaanit allaanerusut tunniunneqassapput.

Geodatastyrelsip allaffeqarfiani pisortaq, Elizabeth Hagemann tusagassiuutinut nalunaarummi oqarpoq.

- Immami uuttortaanernit paasissutissanik nutaanerusunik amerlasuunik peqarpugut, aammalu Basis ENC-nik suliaqarnitsinni paasissutissanik taakkuninnga ullumikkornit sukkanerujussuarmik saqqummersitsinissamut, iluaqutaaffissaannullu; tassalu atuisartunut apuussisarnissamut periarfissaqalissaagut. Imartani uuttortaaffigineqarsimasuni isumannaannerusumik angalasoqarsinnaalissaaq, taamaalillunilu imarsiortut isumannaannerusumik sumiissusersiorsinnaalissapput, pisortaq oqarpoq.

Immap assingi piuminarsakkat

ENC (Tuluttut Electronic Navigational Chart) tassaavoq immap assingi elektroniskiusut. ENC-ip sumiissusersiornissamut paasissutissutissanik pisariaqarnerpaanik taamaallaat imaqassaaq. Tassani itissutsimut paasissutissat, sinerissap titarnerinut innersuussutit paasissutissallu sumiissusersiornermut pisariaqartut, assersuutigalugu immap naqqani kabelit ilaatinneqassapput.

Tassa immap assingi immap assinganit ilisimaneqareersumit paasissutissakinnerusumik piuminarsakkat ukioq mannamit 2023-p tungaanut saqqummersinneqassapput. Basis ENC-imi nunap ilusiinut tunnganerusut ilaassanngitsut, Geodatastyrelse oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Nunatsinni immap assingi digitaliusut 2026-mi naammassineqassasut

Geodatastyrelsip oqarnera naapertorlugu immap assingi paasissutissartaqarnerulersillugit annertusarlugit 2026-p tungaanut saqqummersinneqartassapput.

- Basis ENC-p suliaqarnissamut pilersaarut pioreersoq, Geostyrelsen-ip Namminersorlutik Oqartussat suleqatigalugit suliarisimasaa taarsissanngilaa kinguartissanaguluunniit, Geodatastyrelsen oqarpoq.

Suliaqarnissamut pilersaarut uani atuarneqarsinnaavoq.

Nunap isuanit Qeqertarsuup Tunuanut

Immap assingani uuttuinerit nunatta kitaata kujataaneersut, allaffeqarfiup pisortaata oqarnera naapertorlugu tassaapput nunatta kujataani Nunap isuanit nunatta avannaani Qeqertarsuup Tunua tikillugu. Tassa nunatta kujatataani illoqarfinnit Nanortalimmit nunatta avannaanut Qeqertarsuarmut assitaliinerupput.

Taassuminnga atuisut tassaasinnaapput umiatsiaararsortunit, sunngiffimmi angalaartartunit Issittumi Sakkutooqarfimmut taakkulu annaassiniarnermi atuisinnaallutik.

- ENC-p iluaqutissartaasa ilagaat, kikkunnilluunniit pissarsiarineqarsinnaagami, taamaallaalli søkortplotterimik tabletimilluunniit atuisuunissaq, aammalu Geostyrelsenip niuernikkut suleqataanut, immap assinginik elektroniskiusunik siaruarterisartunut atuisutut nalunaarsorneqarsimanissaq pisariaqartinneqarmat.

- Immap assingisa nutaat saniatigut pissarsiassartaraat, immap assingini nutaani itissutsit assigiinngissutaasa immikkoortorpassui takuneqarsinnaammata, tamannalu assersuutigalugu aalisartut immikkut soqutigisarisinnaavaat, Elizabeth Hagemann oqarpoq, taassumali immap assinginik nutaanik atuinermi aalisakkanik amerlanerusunik pisaqartoqarnissaa qulakkeersinnaannginnerarpaa.