Hardenberg TV-kkut nangeqattaartuliap Borgenip aallakaatinneqarnissaa sioqqullugu pissangasoq

Nunarput TV-kkut nangeqattaartuuliami Borgenimi qitiuvoq.
- Isiginnaagassiaq tutsuiginartorujussuuvoq, isiginnaagassiamillu piareersaramik paasisassarsiorluarsimapput. Aamma ukiuni arlalinni misilittagaqareerput, Svend Hardenberg TV-kkut nangeqattaartuliaq Borgen pillugu oqarpoq Assi © : KNR
februaarip 13-at 2022 18:42

TV-kkut nangeqattaartuliaq Borgen immikkoortuisa sisamaat siullermeerlugu unnugu aallakaatinneqassaaq.

Nangeqattaartuliap aallakaatinneqartarnerini nunatsinni ilisimaneqarluartut peqataassapput.

Nangeqattaartuliami nunatsinni uuliasiorfissuusinnaasumik nassaarneq pingaarutilittut qitiuvoq.

TV-kkut nangeqattaartuliami inuttaapput Ujarneq Fleischer, Rasmus Lyberth, Angunnguaq Larsen, Kiki Godtfredsen, Krissie Berthelsen Winberg Nivi Pedersenilu.

AAMMA ATUARUK TV-kkut nangeqattaartuuliami Kalaallit Nunaat pingaarnertut inissisimassasoq

Svend Hardenbergilu isiginnaartitsisartutut siullermeerluni peqataavoq.

- Nangeqattaartuliaq inuttaaffigisaralu Hans Eliassen isiginnaartartunit qanoq igineqassanersoq pissangagisorujussuuara. Nangeqattaartuliaq isiginnaarneqareerpat taanna pillugu oqaloqateqarnissaq ajunngitsuussaaq. TV-kkummi nangeqattaartuliaq sivisoorujussuarmik suliarinikuuarput, Svend Hardenberg oqarpoq.

Hardenberg isiginnaagassiami Hans Eliasseniusuusaarpoq. Taanna nunatsinni nunanut allanut tunngasunut aatsitassanullu naalakkersuisuuvoq.

Hardenbergip inuttaaffigisani Hans Eliassen politikeritut suliassaminik suliaqarluartartutut oqaluttuaraa.

- Soorunalimi suliamini anguniagaqarpoq. Inuillu tamanna qanoq isumaqarfigissaneraat ilisarsiffigissaneraallu pissanganarpoq, Svend Hardenberg oqarpoq.

Pissanganartuliaq piviusorpaluttoq

Isiginnaartitsisartutut siullermeerluni saqqummertoq nunatsinni ilisimaneqarluarpoq.

Ilaatigut KNI-p siulersuisuini siulittaasutut qinigaaqqammerpoq, Nukissiorfimmilu siusinnerusukkut pisortaalluni.

Aamma Naalakkersuisut siulittaasuata naalakkersuisoqarfiani pisortatut atorfeqarnikuuvoq, politikeriunikuunngikkaluarlunilu, politikkimi pissutsinut ilisimasaqarluarpoq.

AAMMA ATUARUK Svend Hardenberg Naalakkersuisoqarfiup pisortaatut atorfinitsinneqarpoq

Isiginnaagassiamilu Borgenimi takutinneqartut piviusorpaluttut Hardenberg isumaqarpoq.

- Isiginnaagassiaq tutsuiginartorujussuuvoq, isiginnaagassiamillu piareersaramik paasisassarsiorluarsimapput. Aamma ukiuni arlalinni misilittagaqareerput, Svend Hardenberg oqarpoq imalu nangilluni.

- Inunnik taamaattoqarpoq. Kalaallit Qallunaallu. Aamma susoqartarnersoq takutissallugu pissanganarpoq. Soorunami oqaluttualiaannaavoq pissanganartuliaallunilu, taamaattumillu pissanganarsaasoqarluni, Hardenberg oqarpoq.

Naliliisartunit nuannarineqartoq

Isiginnaagassiaq Borgen filmiliatut sivisuutut immikkoortunut arfineq pingasunut killorneqarsimasutut taaneqarsinnaasoq, taanna isumaqarpoq.

- Allatut iliuulaarluni isiginnaagassiarineqarpoq. Iluatsilluartorujussuusoq isumaqarpunga. Immikkoortut siulliit pingasut isiginnaarpakka ajunngilluinnarpullu. Hardenberg oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Isiginnaagassiortup oqaluttuatoqqat uummaarissunngortikkai: Oqaluttuatsialannik toqqorsimasoqarpoq

TV-kkut isiginnaagassiap Borgenip immikkoortua nutaaq sapaammi siullermeerluni takutinneqartoq isiginnaagassianik filmilianillu naliliisartunit danskinit nuannarineqartorujussuuvoq.

Filmiliat pillugit atuagassiap Ekkop Borgenip immikkoortui siulliit pingasut tallimanik ullorialerpai, taava Jyllands-Postenip Soundvenuellu tamarmik sisamanik ullorialerlugu.

TV-kkut nangeqattaartuliap Borgenip immikkoortua siulleq DR 1-imi unnugu arfineq pingasunut aallakaatinneqassaaq. Immikkoortualu siulleq DR-ip nittartagaatigut isiginnaarneqarsinnaalluni.