- Misissukkat tamarmik Ilulissani misissoqqissaarneqartussaasimapput, angallannermili pissutsit assigiinngitsut pissutigalugit, misissugassanik misissueqqissaarnissaq ilimagisamit sivisunerusimavoq, Nakorsaaneqarfik allappoq.Assi: Otto Christiansen

Avannaani tunillatsittut nutaat 12-it

Avannaani misissuinernit tunillatsissimasut nutaat Upernavimmi sisamat Tasiusamilu arfineq-pingasut paasineqarput. Tunillatsissimasunik misissuineq suli ingerlanneqarpoq, tunillatsissimasullu angerlarsimaffimminni mattusimapput.

Upernavimmit Tasiusamiillu misissuinerit arlallit akissutersineqarput. Peqqinnissaqarfik sumiiffinni marlunni sapaatip akunnerata naanerani misissuipput.

Tunillatsissimasut nutaat tassa Upernavimmi sisamat nunaqarfimmilu Tasiusami arfineq-pingasut paasineqarput.

Nakorsaaneqarfik tusagassiuutinut nalunaarummi taama allappoq.

Misissukkat akissutersiniarnerat sivisuvoq.

AAMMA ATUARUK Risiko for udbredt smitte i Upernavik

- Misissukkat tamarmik Ilulissani misissoqqissaarneqartussaasimapput, angallannermili pissutsit assigiinngitsut pissutigalugit, misissugassanik misissueqqissaarnissaq ilimagisamit sivisunerusimavoq, Nakorsaaneqarfik allappoq.

- Tunillatsissimasut tamarmik nakorsaaneqarfimmit attavigineqareerput, tunillatsisimasinnaasunillu allanik politiinit suli paasiniarneqarput. Massakkumut ilimanarsivoq tuniluunneq tuniluuttumit ingerlaartumit pisuunera, kisianni inaarutaasumik inerniliisoqartinnagu tunillaassuunnermik paasiniaanernit nalunaarusiat tamarmik utaqqineqassapput.

Tunillatsissimasunut qanimut attaveqarsimasut tamarmik Corona pillugu allatseqarfimmit attavigineqarumaarput, taakkuali amerlanersaat angerlarsimaffimminni matusimalereerput.

Katerinnerni tuniluuttoqartoq

Upernavimmi tunillatsittut arlallit tunillanneqarsimanerminnik suli paasisaqaratik aamma tunillaasinnaatillutik kaffillertuniissimapput. Taamaattumik innuttaasut tamarmik kaammattorneqarput maleruaqquneqartunik malinninnissaannik, aamma qanimut attaveqarnissaminnik killilersimaarinninnissaminnik.

- Kalaallit Nunaanni pisuni amerlasuuni takuarput inuit allanik tunillaasartut suli namminneq tunillanneqarsimanerminnik pasitsaassisimanatik. Tassa taanna ilaatigut patsisaavoq katersuunnissat killilersuiffigineqarnerinut. 

- Matumani inuit pineqartut tassaapput, ataatsimuualaarnerni peqataasut, tunillaassuinermik aallartitsineq ilisimanagu. Inuit angerlarsimaffimminni qanoq iliornissaannik aalajangiisinnaanngikkaluarluta, sakkortunerpaamik kaammattuutigissavarput taamatut katersuuttaqqunagit, Paneeraq Noahsen oqarpoq.

Akiuussutissamik kapitittukitsoq

Taassuma Upernavimmi amerlavallaanngitsut akiuussutissamik kapitissimanera aamma nassuiaatigaa. Sermitsiaq.ag naapertorlugu nunaqarfimmi Tasiusami innuttaassut pingajorarterutaat siullermeertumik akiuussutisserneqarsimanngillat.

- Tunillaassuunneq qiviarutsigu tassani akiuussuserneqarsimanngitsut taakkuunerupput tunillatsittartut aammali allanik tunillaassuisuusut. Taamaattumik innuttaasut tamaasa, sumiiffinni akiuussutissamik neqerooruteqarnermut akuerseqqullugit kaammattorumavagut, Paneeraq Noahsen oqarpoq.

Avannaata Kommuniani tunillatsissimasut nutaat aqqaneq-marluk nalunaarsorneqannginneranni Nakorsaaneqarfik naapertorlugu tunillatsissimasutut paasineqarsimasut katillugit 28-upput. Taamaammat nunatsinni tunillatsissimasutut nalunaarsorneqarsimasut maanna 40-pput.

Eqqaamajuk

Kikkut tamarmik angalaarnissartik killilersimaassagaat kaammattuutaavoq aamma qanimut attaveqarnermi amerlassutsikkut sapinngisamik ikinnerpaaffianiitinniarnissaa pillugu.
Peqatigitillugu innuttaasut tamarmik ersiutaasinnaasunik maluginiagaqarnissaannik kaammattorneqarput siunnersuutillu nalinginnaasut eqqaamaqquneqarput:

- Napparsimaguit angerlarsimaannarit misissortillutillu
- Assatit asakulakkit imaluunniit håndsprit atoruk
- Talivit peqiffianut tangajorit quersorilluunniit
- Assannik eqitsinaveersaarit, kuniuinaveersaarit pakkussinaveersaarillu – qanillilluni attaveqarneq killilersimaaruk
- Eqqiluisaarnissat eqqumaffigiuk – angerlarsimaffimmi suliffimmilu
- Qanillinaveersaarit allallu mianersoqqullugit

Isummersuutit

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut 126  
Ullumi tunillatsittut 35  
Siullermik kapitissimasut 40.955  
Aappassaa kapitissimasut 35.924  
Tunillanneqarsimasut 504  
Uninngasut 1  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqquteqartut 0  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Septembarip 21-iat 12:00
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk