Smil - det er gratis

Sundhedsvæsenet har døjet med samme problemer i snart 20 år. Patienterne er utilfredse med den behandling de får, personalets opførsel og ventetiden.

Folkesundhedsundersøgelsen fra 2005 til 2010 har spurgt til patienternes tilfredshed med den behandling, de får i sundhedsvæsenet. Professor Peter Bjerregaard, der står for undersøgelsen, mener at der er problemer, som umiddelbart vil kunne løses uden ekstrabevillinger.

- Der er patienter, der mener at personalet er uhøfligt. Og det koster ikke penge ændre på. Og det samme gælder bedre information til patienter, siger Peter Bjerregaard til KNR.

Det var 13 procent af de adspurgte ved folkesundhedsundersøgelsen, der mener, at personalet kunne forbedre deres opførsel overfor patienterne.

Nogle patienter har blandt andet påpeget, at personalet kunne være mere diskrete, når de får henvendelser. Mangel på diskretion kan nemlig blive et problem for tavshedspligten, mener nogle patienter.

Ny læge hver gang
En del af patienternes utilfredshed går ud på den behandling de får fra lægerne. Patienterne påpeger, at der er ny læge hver gang de går til konsultation.

- Men stor udskiftning blandt personalet er ikke kun et problem for læger. Der er stadig stor udskiftning blandt stortset alle faggrupper i sundhedsvæsenet, siger Peter Bjerregaard.

Information til patienter kan halte på grund af for stor udskiftning af personalet, og det er noget som sundhedsvæsenet formentlig må kæmpe med i mange år endnu.

- Nogle patienter har udtrykt utilfredshed med tolke. Og det er ikke nemt at oversætte ved konsultationer selvom man generelt er god til dansk og grønlandsk. Man må formode at der går informationer tabt på grund af tolkning, for der vil altid være nogle tolke, der er bedre end andre, siger Peter Bjerregaard.

- Og vi må stadig bruge tolkning indtil den dag, der er grønlandske læger nok. Der vil stadig gå mange år inden vi når så langt, siger Peter Bjerregaard.

Han har dog noteret sig, at der generelt er en stigende tilfredshed med sundhedsvæsenet.

- Jeg har ikke nogen umiddelbar forklaring på den udvikling. Men vi må gå ud fra, at det er gået bedre i sundhedsvæsenet, siden vi lavede den forrige undersøgelse i 1993, siger Peter Bjerregaard.

Det er planen, at der igen skal laves en ny folkesundhedsundersøgelse i 2014.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt