QULAARPAA Søfartsuddannelse holder på eleverne

Over halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelserne her i landet gennemfører ikke den uddannelse, de er gået i gang med. Men på Grønlands Maritime Center har man haft succes med at nedbringe frafaldet på skolens grunduddannelse.
Foto © : Thomas Veirum/KNR
30. marts 2016 05:01

Kl. 9.22: Artiklen er opdateret med to grafer over udviklingen af frafaldet på henholdsvis alle erhvervsuddannelser og Sørfartens Maritime Centers grunduddannelse i Paamiut.

- Vi har vendt det om. Hvor vi tidligere havde et frafald på omkring 60 til 70 procent, har vi en gennemførsel på cirka 60 til 70 procent, fortæller forstander på Grønlands Maritime Center, Jeppe Carstensen.

På skolens grunduddannelse i Paamiut har man nedbragt antallet af elever, der dropper ud af uddannelsen.

Et stort frafald er ellers et problem for alle erhvervsskoler i Grønland, og ifølge Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II fra 2015 ligger det gennemsnitlige frafald for elever, der påbegyndte uddannelse i 2012, på cirka 55 procent.

Skolerne bør stille krav

På Grønlands Maritime Center lå frafaldet på skolens grunduddannelse tidligere på op mod 70 procent, en situation der måtte gøres noget ved.

 

Artiklen fortsætter under grafikken, der viser udviklingen i frafaldet på alle erhvervsuddannelserne.

Foto © : KNR

 

- Fordi vi er en institution, der optager færre, end der ansøger, begyndte vi at tale med eleverne inden studiestart, for at være sikre på hvad deres motivation var for at søge ind, siger Jeppe Carstensen.

Han mener, det er vigtigt at skolerne stiller krav til eleverne, og derfor er skolens medarbejdere nu opsøgende overfor de elever, som overvejer at droppe ud.

- Dem, der er i fare for at falde fra, får en direkte kontakt, hvis vi hører på jungletrommerne eller fra den enkelte, at vedkommende ønsker at stoppe uddannelsen, siger Jeppe Carstensen.

Undersøgelse: Skolerne skal dele viden

Sidste år udkom en undersøgelse, om hvorfor eleverne dropper ud af erhvervsuddannelserne.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at erhvervsskolerne ikke deler deres viden om, hvordan frafald kan mindskes.

 

Artiklen fortsætter under grafikken, der viser udviklingen i frafaldet Søfartens Maritime Centers grunduddannelse i Paamiut.

Foto © : KNR

Kilde: Søfartens Maritime Center

 

Jeppe Carstensen mener, at skolerne allerede er i gang med at dele erfaringer, men han medgiver, at de kan blive bedre.

Ifølge undersøgelsen er der ikke entydige årsager til, at eleverne dropper deres uddannelse.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at “frafald sjældent var foranlediget af en enkeltstående årsag eller begivenhed, men typisk var resultatet af en kæde af årsager," hedder det i undersøgelsen.