13 ud af de 15 dagtilbud i VIVE's undersøgelse giver udtryk for, at de oplever udfordringer med at rekruttere personale.Foto: Ellen Bang Bourup / MIO

Rapport: Sådan kan kvaliteten i vuggestuer og børnehaver styrkes

En ny rapport er på gaden med en række anbefalinger, som kan forbedre rammerne i landets vuggestuer og børnehaver.

For få uddannede pædagoger og en løn, der får pædagoger til at vælge stillinger i vuggestuer og børnehaver fra til fordel for bedre lønnede job andre steder.

Sådan lyder nogle af de udfordringer på dagtilbudsområdet, som en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, VIVE, belyser.

Derfor er bedre vilkår for pædagoger i vuggestuer og børnehaver og et øget fokus på uddannelse og opkvalificering på idébrættet over anbefalinger til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene.

Sådan lyder det i rapporten fra VIVE, som er bestilt og betalt af børnerettighedsinstitutionen MIO.

Kvaliteten er udfordret

Med rapporten vil MIO sætte fokus på børns ret til et pædagogisk miljø, hvor de kan udvikle sig. Derfor har MIO bedt VIVE om at undersøge kvaliteten af dagtilbud i Grønland.

I rapporten står der nemlig, at det er institutionens opfattelse, "(...) at der er børn i Grønland, der ikke møder tilstrækkelig kvalitet i deres dagtilbud."

Rapport: Sådan kan kvaliteten i dagtilbud styrkes på tre niveauer

 

Nationale tiltag:

 

- Øge udbuddet af pædagogisk uddannede

 

- Etablere bedre vilkår for pædagogisk uddannet personale i dagtilbud

 

Kommunale tiltag:

 

- Udvikle en strategi for efter- og videreuddannelse samt rekruttering

 

- Følge systematisk op på sygefravær og etablere et fast vikarkorps
 

De enkelte dagtilbud:


- Øget fokus på dagtilbuddenes indretning, så indretningen i højere grad understøtter børnenes udvikling og læring

 

- Øge fokus på individuel vejledning og læring

Kilde: Rapporten 'Dagtilbud i Grønland - Analyse af forhold med betydning for børnemiljøet'. Den baserer sig blandt andet på interviews med 15 dagtilbudsledere, seks medarbejdere i dagtilbud og fem kommunale forvaltningschefer.

 

Rapporten er udarbejdet af VIVE og betalt og bestilt af MIO.

 

Og kvaliteten er udfordret, slår VIVE fast. 

- Undersøgelsen viser, at rekrutteringsudfordringerne og personalemanglen samlet set er en væsentlig udfordring for kvaliteten i de udvalgte dagtilbud, står der blandt andet i rapporten.

LÆS OGSÅ Efter lange forhandlinger: Pædagoger stemmer for ny overenskomst

13 ud af de 15 dagtilbud i VIVE's undersøgelse giver udtryk for, at de oplever udfordringer med at rekruttere personale. Det er en tendens, som tal fra 2019 bakker op om.

For i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Grønlands Selvstyre, så manglede der på det tidspunkt 134 uddannede pædagoger i Grønland. 

Lønnen er afgørende

Rapporten tager også spørgsmålet om løn op og anbefaler bedre vilkår for pædagoger i dagtilbud. 

Ifølge rapporten er det en udfordring at fastholde pædagoger i vuggestuer og børnehaver, når pædagoger kan få en bedre løn ved at arbejde på en døgninstitution eller som pædagog på en skole - i enkelte tilfælde endda ved at arbejde ufaglært i andre brancher.

For eksempel henviser rapporten til, at en pædagog kan forvente at tjene cirka 175.000 kroner mere ved at arbejde i en døgninstitution sammenlignet med at arbejde i et dagtilbud og tjene cirka 85.000 kroner mere om året som pædagog på en skole.

Så sent som i fredags skrev Pædagogernes Fagforening, NPK, og Naalakkersuisut under på en ny overenskomst for pædagogerne.

Med den nye overenskomst stiger grundlønnen med tillæg for en stuepædagog med omkring 13 procent.

Det svarer til en stigning på omkring 2.500 kroner, og giver en månedsløn på 22.945,14 kroner før skat.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt