Overenskomstskommission skal forenkle i junglen af overenskomster

Naalakkersuisut har torsdag udpeget Martha Labansen som formand for den nyetablerede Overenskomstkommission.
- Med Martha Labansen får kommissionen en erfaren formand for bordenden, der er vant til at forhandle og evner at skabe kompromisser, lyder det fra Vittus Qujaikitsoq:
Skrevet af Karsten Sommer
10. maj 2020 19:16

- Målet med Overenskomstkommissionen er at få slanket de mange forskellige overenskomster, udtaler Vittus Qujaukitsoq i anledning af udnævnelsen.

Vi spurgte i dag den nyudpegede kommisionsformand hvad det vil sige at man skal slanke de mange forskellige overenskomster?

- Det betyder at vi i dag har en kæmpe administration, både i kommunerne og i Selvstyret, der tager sig af at ansætte eller afskedige personale, alt efter hvilken overenskomst det drejer sig om. Der skal slås en masse paragraffer op i en mængde forskellige overenskomster, for at få fastslået hvordan man kommer videre i den konkrete sag, forklarer Martha Labansen og tilføjer:

- Og det kræver megen administration at passe dette område, som det er i dag - både i kommunerne og i Selvstyret.

Men overenskomster handler jo om erhvervede rettigheder på overenskomstsområdet. Vi spurgte Martha Labansen, om en sådan slankning vil være til fordel for arbejdsgiverne eller arbejdstagerne?

- Det er jo det kommissionen skal finde ud af. Hvordan skal vi få lavet et system hvor vi kan få lavet nogle forenklinger, beregnet til vores samfund med omkring 60.000 indbyggere? Hvordan får vi lavet nogle systemer, der er til at leve med, og som ikke kræver for meget i administration, lyder det fra den nye kommissionsformand.

Hun erkender at det kan blive en svær opgave.

-  Derfor er det også enormt vigtigt at begge parter på arbejdsmarkedet har haft nogle møder forinden, og har opnået enighed om at det er et arbejde, der bør laves, siger Martha Labansen.

- Det er vigtigt at begge parter har en ligeværdig repræsentation, både fra arbejdsgiverne og arbejdstagerne, der begge kan komme med input til, hvordan vi får forenklet overenskomstsområdet, slutter Martha Labansen.

Den nyudpegede formand er uddannet socialrådgiver, og i perioden fra 1999 til 2013 var hun direktør for den nu nedlagte kommunelandsforening, KANUKOKA.

Overenskomstkommissionen forventes at holde sit første møde primo juni.